Kurs S-E

Kurs S-E przeznaczony jest dla  kandydatów na specjalistę do spraw ewidencji materiałów jądrowych. Jego program regulowany jest przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  (Dz.U. z 2021 r. poz. 765).

Kurs obejmuje 25 godzin wykładów z następujących tematów:

 • Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej
 • Oddziaływanie promieniowania z materią
 • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
 • Detekcja promieniowania jonizującego
 • Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki
 • Zasady ochrony radiologicznej
 • Podstawy fizyki reakcji rozszczepienia, w tym zagadnienia krytyczności i współczynnika mnożenia
 • Prawo atomowe i akty wykonawcze
 • Konwencje i umowy międzynarodowe w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych
 • Zasady i metody ewidencji rachunkowości materiałów jądrowych
 • Zasady i metody ochrony fizycznej obiektów i materiałów jądrowych
 • Źródła zagrożenia radiacyjnego w postępowaniu z materiałami jądrowymi, w tym z wypalonym paliwem jądrowym
 • Raport bezpieczeństwa obiektu jądrowego