Organizacja XIX i XX edycji ogólnopolskiego konkursu fizycznego Fizyczne Ścieżki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Organizacja XIX i XX edycji ogólnopolskiego konkursu fizycznego Fizyczne Ścieżki.

Kwota dofinansowania: 212 000,00 zł

Całkowita wartość: 255 000,00 zł

Okres realizacji projektu: od 1 października 2023 r. do 30 września 2025 r.

Projekt przewiduje przeprowadzenie i zorganizowanie XIX i XX edycji ogólnopolskiego konkursu Fizyczne Ścieżki. Konkurs Fizyczne Ścieżki adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych. Nieprzerwanie, począwszy od 2005 r., organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W odróżnieniu od konkursów przedmiotowych i olimpiad Fizyczne Ścieżki to konkurs prac zaproponowanych przez uczniów, co w naturalny sposób sprzyja rozwijaniu kreatywności u młodych ludzi. W ramach działań projektowych, których zadaniem jest zorganizowanie 2-óch edycji Konkursu, oczekujemy nadsyłania do Komitetu Organizacyjnego prac zgodnie z jedną z trzech kategorii: praca naukowa, pokaz zjawiska fizycznego lub esej. Praca naukowa musi mieć pierwiastek badawczy i być próbą odpowiedzi na samodzielnie postawione pytanie. Odpowiedzi na nie można szukać bądź na drodze doświadczalnej – przez wykonanie eksperymentu – bądź przez teoretyczną analizę. Praca w kategorii pokaz zjawiska fizycznego to nietuzinkowe zademonstrowanie dowolnego zjawiska i jego objaśnienie. Wielu uczestników Konkursu decyduje się napisać esej. To niewielka praca literacka, w której uczeń wypowiada się na temat związany z fizyką, prezentując relację, jaka wiąże tę dyscyplinę nauki z zagadnieniami humanistycznymi, z rozwojem cywilizacji, z ogólnoludzką kulturą. W przypadku kategorii praca naukowa i pokaz zjawiska fizycznego prace mogą powstawać indywidualnie, jak i być wynikiem współpracy zespołów złożonych z 2 lub 3 osób. Eseje można nadsyłać tylko indywidualnie.

Kolejna edycja Konkursu na ogół ogłaszana jest na początku wakacji w rok poprzedzający termin końcowy nadsyłania zgłoszeń, który upływa z dniem 31 stycznia. Finał Konkursu i jego formalne rozstrzygnięcie organizowany jest w kwietniu. Co roku otrzymujemy kilkadziesiąt prac, co przekłada się na około stu kilkudziesięciu uczestników wraz z ich opiekunami naukowymi (głównie nauczycielami). Autorzy najlepszych prac zapraszani są na Seminarium Finałowe, gdzie mają okazję zaprezentować swoje projekty, eksperymenty lub odczytać eseje przed jury składającym się z doświadczonych naukowców i ekspertów z dziedziny fizyki. To ważna okazja, aby otrzymać profesjonalne opinie, zdobyć uznanie i być nagrodzonym za swoje osiągnięcia.

Tytuł laureata konkursu jest honorowany podczas rekrutacji na wybrane kierunki Partnerskich Uczelni. Należą do nich Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska.

Organizatorzy Konkursu dla uczczenia pamięci inspiratora Konkursu prof. Ludwika Dobrzyńskiego przyznają od 2022 roku nagrodę jego imienia. Nagroda ta jest formą wyróżnienia nauczycieli i opiekunów naukowych, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem w przygotowanie uczniów do Konkursu.

Szczegółowe na temat Konkursu nożna znaleźć na stronie internetowej www.fizycznesciezki.pl.

Status: 
Aktualny/Current