Adresy e-mailowe zakładów i działów NCBJ

l.p. Symbol Nazwa komórki Adres e-mail
1 AI Dział Inwestycji
2 AN Naczelny Inżynier
3 AP Dział Profilaktyki Pożarowej
4 AS Służba Techniczna
5 AT Dział Administracyjno-Techniczny
6 AZ Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego
7 AZP Dział Zamówień Publicznych i Umów
8 BP1 Zakład Fizyki Jądrowej
lp.vog.jbcn@1PB
9 BP2 Zakład Fizyki Teoretycznej
lp.vog.jbcn@2PB
10 BP3 Zakład Fizyki Wielkich Energii
lp.vog.jbcn@3PB
11 BP4 Zakład Astrofizyki
lp.vog.jbcn@4PB
12 DA Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
13 DBHP Dział BHP
14 DBP Departament Badań Podstawowych
15 DE Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
16 DEJ Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych
17 DER Departament Ekonomiczny
18 DFM Departament Fizyki Materiałów
19 DI Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń
20 DIZ Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych
21 DJ Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej
22 DK Główny Księgowy
23 DN Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
24 DP Dział Spraw Pracowniczych
25 DS Sekretarz Naukowy
26 DTJ Departament Aparatury i Technik Jądrowych
27 DUZ Departament Badań Układów Złożonych
28 EA Dział Analiz i Rozliczania Projektów
29 EF Kontroler Finansowy
30 EJ2 Zakład Eksploatacji Reaktora Maria
lp.vog.jbcn@2JE
31 EJ3 Zakład Badań i Technik Reaktorowych
lp.vog.jbcn@3JE
32 FM1 Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego
lp.vog.jbcn@1MF
33 FM2 Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych
lp.vog.jbcn@2MF
34 H2 Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej
lp.vog.jbcn@2H
35 IK Biuro Komunikacji i Promocji
36 IT Dział Informatyki
37 ITT Dział Transferu Technologii
38 IZ Dz. Zarządzania Projektami
39 JA Służba Awaryjna Ośrodka Jądrowego
40 JE Stanowisko ds. Ewidencji Materiałów Jądrowych
41 JM Dział Profilaktyki Medycznej
42 JO Sekcja Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
43 KF Dział Finansowo-Księgowy
44 KR Dział Rachuby Płac
45 LBM Laboratorium Badań Materiałowych
46 LPD Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
47 PNT Park Naukowo Technologiczny
48 SB Biblioteka Naukowa
49 SD Studium Doktoranckie
50 SE Dział Edukacji i Szkoleń
51 SW Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej
52 TJ1 Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek
lp.vog.jbcn@1JT
53 TJ2 Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych
lp.vog.jbcn@2JT
54 TJ3 Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy
lp.vog.jbcn@3JT
55 UZ1 Zakład Technologii Informatycznych
lp.vog.jbcn@1ZU
56 UZ3 Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska
lp.vog.jbcn@3ZU
57 WSO Wewnętrzna Służba Ochrony
58 ZdAJ Zakład Aparatury Jądrowej Hitec
59 ZTS Zakład Transportu Samochodowego