Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek (TJ1)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 2731 538
fax +48 22 779 3481
e-mail TJ1@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Sławomir Wronka, prof. NCBJ
e-mail: slawomir.wronka@ncbj.gov.pl

Struktura organizacyjna Zakładu

  • Pracownia Teorii Akceleracji i Metod Obliczeniowych
  • Pracownia Struktur Przyspieszających i Układów Wielkiej Częstotliwości
  • Pracownia Stanowisk do Badań Eksperymentalnych

Przedmiot badań

  • Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie fizyki przyśpieszania cząstek naładowanych oraz projektowania i technologii akceleratorów.
  • Wdrażanie nowych opracowań oraz współudział w budowie i wykorzystania różnego typu urządzeń akceleratorowych do celów badawczych oraz dla zastosowań w medycynie, przemyśle, rolnictwie, ochronie środowiska, energetyce jądrowej i innych.
  • Podnoszenie i upowszechnienie wiedzy o kierunkach rozwoju i zastosowaniach techniki akceleratorowej. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami fizyki i techniki akceleratorów.