System Skanowania Pojazdów SOWA

System Skanowania Pojazdów SOWA

System Skanowania Pojazdów SOWA został opracowany przez zespół naukowców, inżynierów i konstruktorów z Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek. Całość części operacyjnej mieści się w kontenerze, który można przewieźć w dowolne miejsce kontroli. Źródłem promieniowania X jest lampa rentgenowska umieszczona na dachu kontenera. W podłodze i ściankach bocznych zlokalizowany jest układ detektorów zapewniających czytelny obraz odwzorowujący detale prześwietlanego obiektu z dokładnością do ułamka milimetra. Prześwietlany pojazd przesuwany jest automatycznie wewnątrz kontenera bez narażania kierowcy. Ścianki kontenera chronią także osoby przebywające na zewnątrz, co czyni urządzenie całkowicie bezpiecznym dla obsługi i osób postronnych, które znalazłyby się w pobliżu. Badanie trwa ok. 2 minut, a otrzymany obraz może być natychmiast analizowany. Ważną zaletą systemu jest bardzo dokładne odwzorowywanie podwozia i ścian bocznych prześwietlanego pojazdu.

System może być wykorzystany nie tylko do inspekcji celnej, ale także przy kontrolach bezpieczeństwa i kontrolach technicznych pojazdów. Dzięki dużej dokładności skanowania nawet drobne, ukryte przedmioty lub modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia mogą być bez trudu dostrzeżone. System można łatwo przewieźć na nowe przejście graniczne, parking przy autostradzie czy wjazd na teren strzeżony.

Czas zwiedzania – ok. 45 min

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki, w tym wymogi formalne, które muszą być spełnione przed przyjazdem grupy do NCBJ, dostępne są tutaj.