DEIS

Dział Edukacji i Szkoleń

Dział Edukacji i Szkoleń został założony w 1998 roku, pierwotnie pod nazwą Działu Szkoleń i Doradztwa. Jego założycielem i pierwszym, wieloletnim dyrektorem był prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński (zachęcamy do lektury artykułu „Wspomnienie o profesorze Ludwiku Dobrzyńskim”).

Dział Edukacji i Szkoleń realizuje zadanie upowszechniania wiedzy o jednym z najwspanialszych odkryć, jakim było odkrycie promieniotwórczości, jej charakterystyki i zastosowań w nauce, technice, ekologii, medycynie, jak również pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej. Naszą misją jest pokazanie – podczas wykładów, pokazów, warsztatów, zajęć laboratoryjnych i wizyt w laboratoriach badawczych NCBJ – jak doskonale umiemy zmierzyć poziom promieniowania, wykorzystać i określić warunki, w których niesie ono zagrożenie, a także kiedy jego wykorzystanie niesie skutki dobroczynne. Staramy się również uświadomić ogół społeczeństwa o znaczeniu energii jądrowej w różnych  dziedzinach naszego życia.

Programy edukacyjne Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ obejmują uczniów od 7 klasy szkoły podstawowej po studentów, a także edukację osób dorosłych. W szczególności DEiS NCBJ oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb programy praktyk dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz konkurs Fizyczne Ścieżki, który zachęca uczniów z całej Polski do podjęcia pierwszego kroku w kierunku pracy badawczej. Dział prowadzi również specjalne programy dla uzdolnionej młodzieży i programy szkoleniowe dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli.

 
 
 

 


 

Jak zorganizować wycieczkę do NCBJ

CENNIK