Zakład Fizyki Jądrowej (BP1)

Przedmiot badań

  • Badanie wzbudzeń i struktury  spinowej  nukleonu.
  • Badanie mechanizmów reakcji jądrowych.
  • Zastosowanie metod jądrowych w badaniach materiałowych i biologicznych.
  • Projektowanie i budowa detektora pbar+Panda dla FAIR.
  • Własności i struktura jąder atomowych, synteza  jąder najcięższych.
  • Przygotowania do pomiaru stałego elektrycznego momentu dipolowego protonu i deuteronu w ramach kolaboracji JEDI.
 
Adres
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
tel. +48 22 273 28 01
e-mail BP1@ncbj.gov.pl
Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Zygmunt Patyk
tel. +48 22 273 28 10
e-mail zygmunt.patyk@ncbj.gov.pl