Zakład Badań Reaktorowych (EJ4)

Adres

Świerk, budynek R2A 

Kierownik zakładu

Struktura organizacyjna Zakładu

 • Dział Analiz i Pomiarów Reaktorowych (DAP)
 • Dział Radiochemii (DRA)
  • Pracownia Chemiczna (PCh)

Przedmiot badań

Do zadań Zakładu Badań Reaktorowych należy:

 • wykonywanie obliczeń i nierutynowych pomiarów neutronowych, cieplno-przepływowych, reaktywnościowych itp. związanych z eksploatacją reaktora MARIA oraz na potrzeby prac badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem reaktora MARIA lub metod jądrowych,
 • opracowywanie, wspólnie z innymi jednostkami DEJ nowych technologii związanych z eksploatacją reaktora MARIA oraz związanych z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym,
 • współpraca z innymi jednostkami DEJ oraz NCBJ przy opracowaniu analiz bezpieczeństwa urządzeń i instalacji reaktora MARIA,
 • prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem reaktora MARIA oraz związanych z wykorzystaniem różnych metod jądrowych,
 • opracowywanie i eksploatacja eksperymentalnych urządzeń reaktorowych,
 • prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem neutronowej analizy aktywacyjnej,
 • prowadzenie analiz i pomiarów chemicznych związanych z eksploatacją reaktora MARIA oraz na potrzeby prac badawczych,
 • rozwijanie metod dozymetrycznych,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi i komercyjnymi w zakresie wykorzystania reaktora MARIA,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi NCBJ w zakresie szkolenia personelu eksploatacyjnego reaktora MARIA, nadzór nad prowadzeniem zajęć ze studentami wyższych uczelni w zakresie kompetencji Zakładu.