Menu odnośników dodatkowych

Astrophysics division (BP4)

The fourth division (BP4) of The Fundamental Research Department (Departament Badań Podstawowych) deals with research in astrophysics and astronomy, mainly their observational aspects. The BP4 division is located in Warsaw at 7 Pasteura street.

The research conducted at the Astrophysics Laboratory includes:

  • Cosmology: CMB, large structures of the Universe, dark matter, non-standard cosmology and gravitational lensing
  • Gravitational waves: Multi-messenger astronomy, new tools for cosmology
  • Physics of galaxies: Formation and evolution of galaxies, AGN, quasars and gamma-ray burst
  • Interstellar medium: Star formation, neutron stars and white dwarfs


The BP4 division is also involved in several international projects.

 

Division Head: dr hab. Katarzyna Małek, prof. NCBJ
Secretary (Warsaw division): Dorota Dobrowolska
Secretary (Łódź division): Marika Przybylak

 


 

Latest Press Releases

Uciekający gaz - ALMA dostrzega cień wypływu molekularnego gazu z kwazara, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat

Artist’s impression of an outflow of molecular gas from the quasar J2054-0005 (Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO))
2024.02.01 - Przewidywania teoretyczne zostały potwierdzone odkryciem wypływu cząsteczkowego gazu z kwazara, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat. Wyniki uzyskane na podstawie obserwacji teleskopu ALMA mają duże znaczenie dla zrozumienia procesów formowania się gwiazd w galaktykach. W pracach zespołu badawczego uczestniczył dr Darko Donevski z Zakładu Astrofizyki NCBJ.

Wszechświat w kryzysie wieku średniego: Interakcje galaktyk bez wpływu na pył międzygwiezdny

Budżet energetyczny 1000 galaktyk w połowie istnienia Wszechświata. Strzałki odpowiadają korelacjom z różnymi wielkościami. Różne linie odpowiadają różnym zależnościom z literatury.
2023.11.02 - Nowe badanie rzuciło światło na skomplikowane zależności pomiędzy pyłem międzygwiazdowym w galaktykach, właściwościami galaktyk i ich środowiskami. Mimo długotrwałych badań, relacje między właściwościami pyłu a środowiskiem w jakim znajdują się galaktyki były dotąd słabo poznane. W najnowszej pracy opublikowanej w Astronomy&Astrophysics, naukowcy opisali związek między ilością światła gwiezdnego pochłanianego przez pył a środowiskiem galaktyk.

Profesor Agnieszka Pollo objęła funkcję Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych

Prof. dr hab. Agnieszka Pollo
2023.10.16 - 16 października 2023 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych. Dotychczasowa dyrektor, profesor Ewa Rondio przekazała swoje obowiązki profesor Agnieszce Pollo, astrofizyczce, która dotychczas kierowała bardzo prężnie rozwijającym się Zakładem Astrofizyki.

Galaktyczne odpływy gazu rządzą ewolucją galaktyk karłowatych

Zdjęcie: Artystyczna interpretacja odpływów galaktycznych. Aktywność gwiazdotwórcza może skutkować powstawaniem potężnych wiatrów (odpływów), które są w stanie przenosić gaz na bardzo duże odległości, aż do przestrzeni międzygalaktycznej. Linie emisyjne [CII] 158 μm wyraźnie wskazują na odpływ gazu atomowego. Źródło: ESA/Hubble, ESO/L. Calçada, M. Romano.
2023.09.06 - Gwiazdom przypisywana jest kluczowa rola w sterowaniu ewolucją galaktyk o niewielkich masach. Wytwarzane w nich wiatry galaktyczne, tzw. odpływy (ang. outflows), wyrzucają gaz poza ośrodek międzygwiazdowy, uniemożliwiając powstawanie nowych gwiazd. Badania wpływu galaktycznych odpływów na cykl barionowy galaktyk karłowatych, przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem astrofizyka z NCBJ, zostały właśnie opublikowane w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics.

Wręczono doroczne nagrody Departamentu Badań Podstawowych NCBJ

Stanisław Mrówczyński podczas Specjalnego Colloquium DBP
2023.06.27 - 26 czerwca 2023 r. odbyło się Specjalne Colloquium, na którym wręczone zostały nagrody za najlepsze prace badawcze i działalność popularyzatorską w roku 2022. Laureatami zostali dr hab. Michał Bluj, zespół w składzie dr hab. Paweł Ziń i dr Maciej Pylak, dr Michael Romano oraz prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman i dr Miguel Figueira.