Zamówienia publiczne

Plan postępowań

Wstępne ogłoszenia o planowanych zamówieniach

Zamówienia publiczne - aktualnie prowadzone postępowania

Wstępne konsultacje rynkowe

Zamówienia archiwalne

  1. Zamówienia archiwalne poniżej 30 tys. EUR
  2. Zamówienia archiwalne powyżej 30 tys. EUR

Klauzula RODO