Menu odnośników dodatkowych

Uciekający gaz - ALMA dostrzega cień wypływu molekularnego gazu z kwazara, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat

Artist’s impression of an outflow of molecular gas from the quasar J2054-0005 (Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO))
Przewidywania teoretyczne zostały potwierdzone odkryciem wypływu cząsteczkowego gazu z kwazara, gdy Wszechświat miał mniej niż miliard lat. Wyniki uzyskane na podstawie obserwacji teleskopu ALMA mają duże znaczenie dla zrozumienia procesów formowania się gwiazd w galaktykach. W pracach zespołu badawczego uczestniczył dr Darko Donevski z Zakładu Astrofizyki NCBJ. ----

Framatome i Narodowe Centrum Badań Jądrowych będą współpracować w zakresie edukacji

Podpisanie porozumienia pomiędzy profesorem Krzysztofem Kurkiem, dyrektorem NCBJ i Elisabeth Terrail, wiceprezes ds. zasobów ludzkich w Framatome
Framatome ogłosiło podpisanie porozumienia (MOU) z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Polsce w celu poszukiwania i rozwijania możliwości współpracy w zakresie edukacji i badań jądrowych.  ----

NCBJ dla WOŚP: Najmniejsze serduszko wystawione na aukcję!

Obraz wygrawerowanego serduszka wykonany przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w NOMATEN NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych dołącza do wsparcia 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Z tej okazji wystawiamy na aukcję srebrne serduszko, na którym w NOMATEN NCBJ "wyrzeźbiono atomami" najmniejsze na świecie serduszko WOŚP. Zwycięzca aukcji otrzyma również możliwość zwiedzenia jedynego w Polsce badawczego reaktora jądrowego MARIA. ----

Symu­la­cje poma­gają zro­zu­mieć adsorp­cję mole­kuł na powierzchni α-alu­miny

Pozycje adsorbcji badanych cząsteczek: a) tlenu, b) wody, c) metanu i d) dwutlenku węgla. Widoczny jest fakt, że adsorbcja częściej występuje na atomach glinu (szare). Źródło:  https://doi.org/10.1002/pssb.202200567
α-alu­mina, jedna z postaci tlenku glinu, jest powszech­nie sto­so­wa­nym mate­ria­łem cera­micz­nym, m. in. ze względu na swoją zdol­ność do adsorp­cji. Zro­zu­mie­nie tego mecha­ni­zmu pogłę­biły ostat­nie bada­nia z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snych obli­czeń DFT prze­pro­wa­dzone przez naukow­ców NOMATEN w NCBJ, które wyróż­niono na okładce spe­cjal­nego numeru cza­so­pi­sma Phy­sica Sta­tus Solidi B.  ----

CIŚ uzyskuje status Tier 1 dla eksperymentu LHCb w CERN

Centrum Informatyczne Świerk @NCBJ
Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) uzyskało oficjalny status Tier 1 w Worldwide LHC Computing Grid (WLCG). Dzięki temu staje się węzłem sieciowym dla operacyjnej produkcji danych przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN. ----

Polska granica jeszcze lepiej chroniona

System Multicontrol CanisMatic Rail na granicznym przejściu kolejowym w Hrubieszowie
Już trzeci kompleksowy skaner do bezinwazyjnej inspekcji towarów wielkogabarytowych służący do wykrywania zagrożeń czy prób przemytu został dostarczony na polska granicę. Nowe urządzenie MultiControl CanisMatic Rail, będzie pracować na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie. Tak jak dwa poprzednie działające już w Kuźnicy Białostockiej i w Korszach, jest ono dziełem polskiej firmy MultiControl sp. z o.o., a powstało dzięki zaawansowanej technologii NCBJ. ----

Cyklotron CERAD dotarł do Świerka

Umieszczanie cyklotronu w budynku laboratorium
Cyklotron CERAD zaprojektowany i zbudowany przez belgijską firmę IBA został właśnie zainstalowany w NCBJ. Jest on jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń tego typu na Ziemi. Dzięki niemu w Świerku będzie można prowadzić badania nad nowymi radiofarmaceutykami, w szczególności takimi, które zostaną specjalnie zaprojektowane pod potrzeby indywidualnych pacjentów. ----

Badanie koszulek paliwa jądrowego - współpraca z Koreą Południową

Nanotesty w Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ
Na początku grudnia został zaakceptowany do realizacji projekt ATF Cladding złożony wspólnie przez naukowców z Polski i Korei Południowej. Celem projektu jest szczegółowe zbadanie stabilności strukturalnej i związanych z tym zmieniających się właściwości funkcjonalnych nowego typu koszulek paliwowych pokrytych warstwą ochronną przeznaczonych dla reaktorów jądrowych. ----

Wiedza o chłodzeniu: kluczowa dla konstruktorów reaktorów jądrowych

Statuetka nagrody SCOPE
W badaniach prowadzonych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych opracowano kompleksową metodologię w ramach obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) w celu dokładnego modelowania zjawiska turbulentnego przepływu i wymiany ciepła w geometrii ściśle upakowanej kasety paliwowej. Wysiłki zostały nagrodzone na międzynarodowej konferencji SCOPE. ----

Nagroda Główna Popularyzatora Nauki dla Działu Edukacji i Szkoleń

Zespół Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ
Nagrodę Główną w 19. edycji konkursu Popularyzator Nauki otrzymał Zespół Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ. Nagrodę przyznano "Za wieloletnie zasługi w popularyzowaniu wiedzy nt. promieniowania jonizującego, promieniotwórczości, energii jądrowej i naturalnej promieniotwórczości. Działania te mają dodatkowe znaczenie w kontekście realizacji programu transformacji energetycznej Polski". ----

Strony