Paliwo reaktora MARIA

Element paliwowy reaktora MARIA składa się z 6 (typ MR) lub 5 (typ MC) koncentrycznych rur o grubości 2 mm, oddzielonych 2.5-milimetrową szczeliną wodną. Woda w szczelinach między rurami paliwowymi odgrywa podwójną rolę. Po pierwsze stanowi moderator (spowalniacz) neutronów, potrzebny do tego aby neutrony prędkie, powstające w trakcie rozszczepień spowolnić do energii termicznych, przy których wydajnie następują kolejne rozszczepienia jąder 235U. Woda pełni również rolę chłodziwa, czyli służy do odbioru ciepła, generowanego w paliwie.

W pojedynczym elemencie paliwowym jest do 485 g 235U. Materiał paliwowy stosowany w reaktorze MARIA jest dyspersją tlenku uranu (paliwo rosyjskie MR) lub krzemku uranu (paliwo francuskie MC) w aluminium. Warstwa paliwowa o grubości 0.8 mm umieszczona jest między dwoma warstwami tzw. koszulki paliwowej, co zapobiega uwalnianiu produktów rozszczepień do chłodziwa. Element paliwowy reaktora MARIA pokazano na rysunku 1. strzałkami zaznaczono kierunek przepływu chłodziwa.

Element paliwowy reaktora MARIA

Rysunek 1. Element paliwowy reaktora MARIA

W rdzeniu reaktora MARIA znajduje się każdorazowo od 6 do 7.5 kg uranu-235. Ilość ta zależy od konfiguracji rdzenia, wypalenia paliwa oraz aktualnego programu pracy. Elementy paliwowe są usuwane z rdzenia po osiągnięciu wypalenia 235U w granicach 40-60%. Dalsze wypalanie paliwa jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

Po zakończeniu pracy w rdzeniu paliwo jest przeładowywane do basenu przechowawczego, skąd po kilkuletnim okresie schładzania jest odbierane przez producenta.