Bezpłatny projekt dla szkół w Polsce

Detektory edukacyjne dla szkół

Projekt współfinansowany z programu
"Społeczna Odpowiedzialność Nauki"

Kontakt: tel. 22 273 16 12   

Detektory

Tu znajdują się informacje o budowie i zasadzie działania detektorów: Edukacyjnego Licznika Geigera-Müllera oraz detektorów promieniowania kosmicznego CosmicWatch. Dodatkowo prezentujemy kilka prostych pomiarów, które można przeprowadzić samodzielnie z użyciem detektorów edukacyjnych.

Licznik Geigera-Müllera

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o detektorach oraz z krótkim wstępem teoretycznym dotyczącym promieniotwórczości naturalnej. Więcej ...

Detektor CosmicWatch

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o detektorach CosmicWatch oraz o promieniowaniu kosmicznym. Opowiemy m.in. o tym, jak zostało ono wykorzystane do wykrycia pustej przestrzeni w Piramidzie Cheopsa. Więcej ...

Materiały edukacyjne

Poniżej udostępniamy materiały edukacyjne oraz instrukcje techniczne przygotowane na potrzeby projektu, które mogą być pomocne podczas zajęć z detektorami. Więcej ..

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem popularnonaukowym opisującym wykorzystanie naszych detektorów. Link do artykułu

Materiały do pobrania zawierają:

Wasze pomysły - nasze detektory

Zrealizowane pomysły

Zachęcamy do zapoznania się z projektami przygotowanymi i przeprowadzonymi w szkołach przez nauczycieli współpracującymi z Działem Edukacji i Szkoleń NCBJ. Więcej ...

Gdzie były nasze detektory

Detektory wypożyczane są w ramach projektu w dwóch przypadkach:
- po napisaniu własnego projektu
- w ramach warsztatów z pracownikami NCBJ

Dodatkowo w Bydgoszczy oraz Toruniu detektory zostały wysłane w misje balonem stratosferycznym.

Masz pomysł na własne pomiary?

Zgłoszenia do programu polegającego na realizacji autorskich pomysłów jak i standardowych warsztatów z pracownikami NCBJ odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 
 22 273 16 12

O projekcie

„Edukacyjne detektory promieniowania” to projekt edukacyjny będący kontynuacją/rozwinięciem projektu „Detektory dla Szkół”, już od kilku lat realizowanego przez Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2023, w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Działania, realizowane w ramach projektu skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół średnich oddalonych od dużych ośrodków akademickich i instytutów badawczych takich jak NCBJ. Celem projektu jest zwiększenie świadomości wszechobecności występowania promieniowania jonizującego, przekazanie wiedzy nt. jego pochodzenia, zapoznanie z metodyką wykonywania pomiarów oraz analizą i interpretacją otrzymanych danych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt składał się z dwóch zasadniczych części:

Pierwsza to całodniowe zajęcia z wykorzystaniem dydaktycznego zestawu edukacyjnego, prowadzone przez zespół Działu Edukacji i Szkoleń, wprowadzające w zagadnienie techniki pomiarów promieniowania jonizującego i analizy danych zgodnie z zaproponowanym scenariuszem dostępnym w zakładce materiały dydaktyczne. Oprócz zajęć laboratoryjnych uczniowie mogą zwiedzić naukowe laboratoria znajdujące się na terenie Ośrodka Jądrowego Świerk (zwiedzanie laboratoriów) oraz odwiedzić jedyny w Polsce czynny reaktor jądrowy – reaktor MARIA.

Druga część realizowana jest w myśl hasła „wasz projekt, nasze detektory”. Szkoły z całej Polski mogą zgłaszać autorskie projekty z zakresu fizyki promieniowania jonizującego. Oferujemy nieodpłatne wypożyczenie zestawu dydaktycznego, w skład którego wchodzą dydaktyczny licznik Geigera-Müllera i dwa scyntylacyjne detektory promieniowania kosmicznego CosmicWatch, szkolenie z zakresu użycia wyżej wymienionych liczników oraz wsparcie merytoryczne. Od szkoły natomiast oczekujemy przygotowania projektu, w ramach którego uczniowie będą mierzyli promieniowanie jonizujące przy pomocy wypożyczonego sprzętu jak również przyjęcia na siebie kosztów przesyłki i odpowiedzialności za sprzęt (patrz wzór umowy w zakładce Materiały do Pobrania).

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w projekcie.

Inne ciekawe projekty