Kurs S-A

Kurs S-A przeznaczony jest dla  kandydatów na operatora akceleratora stosowanego do celów
medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii. Jego program regulowany jest przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  (Dz.U. z 2021 r. poz. 765). 

Kurs obejmuje 19 godzin wykładów z następujących tematów:

 • Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej
 • Oddziaływanie promieniowania z materią
 • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
 • Zasady fizyki akceleratorów
 • Zasady pomiarów promieniowania X i gamma, detekcja promieniowania jonizującego oraz podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego i jednostki
 • Zasady ochrony radiologicznej
 • Prawo atomowe i akty wykonawcze
 • Program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej
 • Zasady bezpiecznej pracy w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej
 • Zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych
 • Zasady ochrony radiologicznej pacjentów
 • Program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej  i teleradioterapeutycznej

oraz 2 godziny ćwiczeń laboratoryjnych na temat

 • Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i źródeł  promieniowania jonizującego oraz stosowanych w pracowni procedur.

Ćwiczenia połączone są ze szkoleniem stanowiskowym na akceleratorach NCBJ.