Kurs A-A

Kurs A-A przeznaczony jest dla  kandydatów na operatora akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne. Jego program regulowany jest przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej  (Dz.U. z 2021 r. poz. 765). 

Uwaga: rozporządzenie rozróźnia uprawnienia "Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów" oraz "Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów", jednak dla obydwu uprawnień przewiduje taki sam program zajęć.

Kurs obejmuje 11 godzin wykładów z następujących tematów:

  • Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej
  • Oddziaływanie promieniowania z materią
  • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
  • Zasady fizyki akceleratorów
  • Zasady pomiarów promieniowania X i gamma, detekcja promieniowania jonizującego oraz podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego i jednostki
  • Zasady ochrony radiologicznej
  • Prawo atomowe i akty wykonawcze
  • Program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej
  • Zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych

oraz 2 godziny ćwiczeń laboratoryjnych na temat

  • Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i źródeł  promieniowania jonizującego oraz stosowanych w pracowni procedur.

Ćwiczenia połączone są ze szkoleniem stanowiskowym na akceleratorach NCBJ.