Szkolenie dla kandydatów na inspektorów ochrony radiologicznej IOR-1, IOR-1Z i IOR-1R

Kurs rozpocznie się w dniu 24 października 2022 roku i w zależności od rodzaju uprawnień zakończy się zgodnie z harmonogramem kursu przesłanym do Uczestników. Egzamin państwowy po kursie planowany jest na dzień 18 listopada 2022 roku.

Kurs odbędzie się na terenie NCBJ Świerk.

 

Przed zarejestrowaniem się na kurs prosimy o zapoznanie się z:

 

Koszt szkolenia (brutto/netto) dla jednego uczestnika został ustalony w następującej wysokości:

 
Typ szkolenia
Kwota brutto / netto w PLN

IOR-1

3 700

IOR-1Z

2 200

IOR-1R

1 700

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów egzaminu, które Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

 

Rejestracja zostaje zakończona w dniu 2 października 2022 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w wersji on-line. Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, wypełnij go postępując zgodnie z instrukcją: instrukcja rejestracji (oddzielny dokument). Serwis rekrutacyjny: webmaster.ncbj.gov.pl/pl/wydarzenia/deis-kurs.

Opłaty za szkolenie należy wnosić przelewem na rachunek NCBJ (nr rachunku: 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015, w PKO BP) nie później niż do dnia 14 października 2022 roku (decyduje data wpłynięcia środków na rachunek Organizatora). W tytule przelewu proszę podać nr faktury pro-forma otrzymanej z potwierdzeniem rejestracji.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn, także w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Koszt szkolenia obejmuje udział w zajęciach, materiały (w formie elektronicznej) oraz napoje i ciastka w czasie przerwy kawowej (w czasie sesji stacjonarnej).

Wspomniane kwoty w szczególności NIE obejmują: kosztów zakwaterowania, kosztów dojazdu do NCBJ, kosztów obiadu i kosztu egzaminu.

W czasie przerwy obiadowej, podczas zajęć na terenie NCBJ, uczestnicy mogą skorzystać z kantyny „Bar 56” znajdującej się na terenie Ośrodka. Jadłospis i ceny można znaleźć pod adresem http://www.bar56.pl/.

Preferowanym przez nas i domyślnym kanałem kontaktu z uczestnikami szkolenia jest poczta elektroniczna.

Na prośbę Uczestnika pomagamy zorganizować dojazd na trasie Warszawa-NCBJ transportem pracowniczym lub organizując wynajęcie busa. Bilet w jedną stronę instytutowego Zakładu Transportu Samochodowego kosztuje 7 zł  (przystanki oraz przybliżone godziny odjazdu są podane w rozkładzie jazdy do i z NCBJ). Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub bądź skontaktować się z sekretariatem DEiS drogą mailową.

Możemy podpowiedzieć, które z warszawskich hoteli znajdują się niedaleko przystanków, na których zatrzymują się autobusy ZTS Świerk. Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub skontaktować się przez e-mail.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie NCBJ wstęp osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Instytutu. Imię, nazwisko, obywatelstwo, kraj, adres zamieszkania oraz numer paszportu należy przesłać na adres Działu Edukacji I Szkoleń deis@ncbj.gov.pl nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Z uwagi na status NCBJ na terenie Instytutu obowiązują szczególne reguły bezpieczeństwa. Każda osoba znajdująca się na jego terenie jest zobowiązana stosować się do poleceń pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony, a w przypadku osób o statusie gościa - także do poleceń opiekunów, pracowników Działu Edukacji i Szkoleń. Ponadto obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz wnoszenia komputerów i laptopów.

 

Dane kontaktowe:
Dział Edukacji i Szkoleń
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
tel. 22 273 16 12
e-mail deis@ncbj.gov.pl

 

 

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Skrócona instrukcja rejestracji431.34 KB