Teoria strun

aktualizacja: grudzień 2014

CELE BADAŃ  

  • Badanie fizyki plazmy silnie sprzężonej nierównowagowej materii jądrowej wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów.
  • Zastosowanie zawansowanych metod teorii strun do opisu dynamiki silnie sprzężonych teorii cechowania w reżimie dalekim od równowagi - fizyka materii jądrowej wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów w akceleratorach RHIC i LHC

OPIS REALIZOWANYCH PRAC  (2014)

  • zaproponowano nowe równania fenomenlogiczne, które sprzegają mody hydrodynamiczne do wiodących modów kwazinormalnych;
  • badano problem termalizacji w silnie sprzezonej teoriiYanga-Millsa;
  • badano charakterystyki atraktorów hydrodynamicznych w teorii Israela Stewarta.

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ  (2014)

  • publikacje w przygotowaniu

ZESPÓŁ BADAWCZY w Zakładzie BP2

  • dr hab. Michał Spaliński
  • dr Michał Heller
  • dr Grzegorz Plewa 

Redaktor strony: Marek Pawłowski