Skład Rady Naukowej IPJ VII kadencji (2008-2011)

  Rada Naukowa IPJ VII kadencji (2008-2011) składa się z 30 członków. Ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w zakresie dyscypliny fizyka.

  Prezydium Rady Naukowej IPJ VII kadencji:

  • prof. dr hab. Ryszard Sosnowski - przewodniczący
  • prof. dr hab. Helena Bialkowska - wiceprzewodnicząca
  • prof. dr hab. Marek Sadowski - wiceprzewodniczący
  • dr Sławomir Wronka - wiceprzewodniczący

  Członkowie:

  • prof. dr hab. Helena Białkowska (IPJ) - wiceprzewodnicząca
  • dr inż. Robert Kiełsznia (IPJ)
  • dr inż. Kisiel Ryszard (IPJ)
  • prof. dr hab. Kisielewska Danuta (AGH)
  • mgr inż. Jan Kopeć (IPJ)
  • dr Tadeusz Kozłowski (IPJ)
  • dr Paweł Kukołowicz (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
  • prof. dr hab. Krystyna Ławniczak-Jabłońska (IF PAN)
  • prof. dr hab. Piotr Malecki (IFJ PAN)
  • dr hab. Tomasz Matulewicz (UW)
  • mgr inż. Jerzy Olszewski (IPJ)
  • prof. dr hab. Marek Pajek (Akademia Świętokrzyska)
  • prof. dr hab. Bogdan Fryderyk Pałosz (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
  • dr Marek Pawłowski (IPJ)
  • mgr inż. Andrzej Polak (IPJ)
  • mgr inż. Pracz Jacek (IPJ)
  • prof. dr hab. Stanisław Grzegorz Rohoziński (UW)
  • prof. dr hab. Ewa Rondio (IPJ)
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (IPJ)
  • prof. dr hab. Marek Sadowski (IPJ) - wiceprzewodniczący
  • prof. dr hab. Adam Sobiczewski (IPJ)
  • prof. dr hab. Ryszard Sosnowski (IPJ) - PRZEWODNICZĄCY
  • prof. dr hab. Joanna Stepaniak (IPJ)
  • mgr Krystyna Traczyk (IPJ)
  • prof. dr hab. Michał Waligórski (PAA)
  • doc. dr hab. Zbigniew Werner (IPJ)
  • prof. dr hab. Grzegorz Wilk (IPJ)
  • dr Sławomir Wronka (IPJ) - wiceprzewodniczący
  • prof. dr hab. Sławomir Wycech (IPJ)
  • dr hab. Janusz Ziółkowski (CAMK)