Rada Naukowa VIII kadencji

Członkowie Rady Naukowej VIII kadencji

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Sosnowski
Sekretarz: Anna Piwek

 

Zastępcy Przewodniczącego:

 • prof. dr hab. Helena Białkowska (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • dr hab. Mieczysław Mielcarski (NCBJ) – członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Janusz Mika (NCBJ)
 • dr inż. Sławomir Wronka (NCBJ)

 

Członkowie Rady Naukowej

 • prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński (NCBJ) – członek komisji programowej
 • dr hab. Zbigniew Guzik (NCBJ)
 • dr hab. Edward Iller (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • prof. dr hab. Krystyna Jabłońska (IF PAN, Warszawa)
 • prof. dr hab. Danuta Kisielewska (AGH, Kraków)
 • dr hab. Paweł Kukołowicz (Centrum Onkologii, Warszawa)
 • dr Agnieszka Syntfeld-Każuch (NCBJ)
 • dr Bogumiła Mysłek-Laurikainen (NCBJ)
 • prof. dr hab. Piotr Malecki (IFJ PAN, Kraków)
 • mgr Alina Markiewicz (NCBJ) – członek komisji finansowo-ekonomicznej
 • prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (IFD UW) – członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Marek Moszyński (NCBJ) – członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Marek Pajek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce)
 • prof. dr hab. Bogdan Pałosz (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
 • mgr inż. Andrzej Patrycy (Energoprojekt Warszawa S.A.)
 • mgr inż. Jacek Pracz (NCBJ) – członek komisji finansowo-ekonomicznej
 • dr Marek Rabiński (NCBJ) – członek komisji regulaminowej
 • prof. dr hab. Stanisław Rohoziński (IFT UW) – członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich, członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Marek Sadowski (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich, członek komisji programowej
 • dr hab. Janusz Skalski (NCBJ) – członek komisji finansowo-ekonomicznej, członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Adam Sobiczewski (NCBJ)
 • dr Dariusz Socha – członek komisji regulaminowej
 • dr Andrzej Strupczewski (NCBJ) – członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Michał Waligórski (IFJ PAN, Kraków)
 • dr hab. Zbigniew Werner (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich, członek komisji finansowo-ekonomicznej
 • prof. dr hab. Grzegorz Wilk (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • prof. dr hab. Wojciech Wiślicki (NCBJ)
 • dr hab. Anna Wysocka – Rabin (NCBJ)
 • inż. Jerzy Wysokiński (NCBJ)
 • prof. dr hab. Andrzej Ziębik (Politechnika Śląska)
 • prof. dr hab. Janusz Ziółkowski (CAMK, Warszawa)

 

W skład Rady Naukowej wchodzą:

Dyrektor NCBJ: prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
Zastępca Dyrektora NCBJ: prof. dr hab. Ewa Rondio
Zastępca Dyrektora NCBJ: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska

stan na dzień 30.9.2014