Menu odnośników dodatkowych

Aktualności PRISMAP

Zapraszamy do oglądania krótkiej prezentacji video projektu PRISMAP

PRISMAP to euro­pej­ski pro­gram badań nad radio­nu­kli­dami (izo­to­pami pro­mie­nio­twór­czymi) o wyso­kiej czy­sto­ści otrzy­my­wa­nymi inno­wa­cyjną tech­niką sepa­ra­cji mas. Zapraszamy do oglądania krótkiej prezentacji video na temat projektu. ----

NCBJ jednym z partnerów europejskiego projektu PRISMAP dedykowanego radioizotopom do celów medycznych

NCBJ bierze udział w europejskim programie produkcji izotopów medycznych PRISMAP. Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie wytwarzania i badań nad radionuklidami do celów medycznych będziemy jednym z elementów tworzonego w ramach projektu węzła komunikacyjnego dla użytkowników nowych radionuklidów do diagnostyki i terapii. ----