Stypendium magisterskie – doświadczalna fizyka neutrin

Data ogłoszenia: 
20 cze 2018 - 15:00
Data zbierania ofert: 
30 sie 2018 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na 12 miesięczne stypendium naukowe w projekcie OPUS-2016/21/B/ST2/01092 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki). Praca wykonywana podczas trwania stypendium będzie zakończona napisaniem pracy magisterskiej.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w, Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców’’
naukowców’’(naukowców’’https: //www. ncn. gov. pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow. pdf).

Praca będzie wykonywana w ramach projektu OPUS „Badanie skorelowanych par nukleonów w oddziaływaniach neutrin” realizowanym we współpracy z grupą teoretyków z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Warszawską Grupę Neutrinową (http: //neutrino. fuw. edu. pl). Projekt przewiduje udział w pracach badawczych prowadzonych przez międzynarodowy eksperyment T2K (http: //t2k-experiment. org/t2k/) mających na celu detekcję niskoenergetycznych protonów w detektorze scyntylacyjnym będących kluczem do badania oddziaływań na skorelowanej parze nukleonów. Projekt przewiduje analizowanie zbioru danych testowych I symulacji Monte Carlo zebranych latem w podczas testów prototypu detektora scyntylacyjnego w laboratorium CERN w Genewie. Tenże detektor scyntylacyjny ma zostać użyty do przebudowy bliskiego detektora T2K (znajdującego sie 280 m od początku wiązki) w 2020 roku. Przewidywane jest regularna współpraca z grupą fizyków europejskich i japońskich zaangażoowanych w projekt budowy nowego detektora scyntylacyjnego, co będzie wiązało się z przedstawianiem wyników analizy na zebraniach tejże grupy, oraz lokalnych zebraniach Warszawskiej Grupy Neutrinowej.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Status studenta studiów magisterskich z dziedziny doświadczalnej fizyki cząstek elementarnych;
 • Udokumentowane doświadczenie w analizie danych z fizyki cząstek elementarnych lub jądrowej;
 • Znajomość tematyki neutrin I pomiarów wykonywanych w eksperymencie T2K z naciskiem na znajomość znajomość działania detektorów scyntylacyjnych;
 • Umiejętność pracy z zespole także międzynarodowym;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie I piśmie;
 • Znajomość systemu operacyjnego Unix/Linux. Umiejętności programistyczne w języku C++ oraz znajomość pakietu ROOT;
 • Dobra komunikatywność, samodzielność;

Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem osiągnięć i dorobkiem naukowym zawierającym oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883”;
 • List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych;
 • Wyciąg z kart egzaminacyjnych;
 • Kopia dyplomu ze studiów I-go stopnia;
 • Opinia opiekuna naukowego z macierzystej uczelni;
 • Wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 750 PLN miesięcznie dostępne od zaraz.

Kontakt:

dr Joanna Zalipska

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

E-mail: joanna.zalipska@ncbj.gov.pl

Miejsce składania ofert:

elektronicznie: joanna.zalipska@ncbj.gov.pl

pocztą: Joanna Zalipska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, BP3

ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

osobiście: w sekretariacie zakładu BP3.

Ostateczny termin składania ofert:

30 sierpnia 2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

ok. 19 września 2018. O terminie ewentualnej rozmowy z komisją rekrutacyjną kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.

Załączniki: