Magistrant-stypendysta | Departament Badań Podstawowych

Data ogłoszenia: 
28 sty 2021 - 15:45
Data zbierania ofert: 
21 lut 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na magistranta-stypendystę w projekcie SONATA BIS „ASTROdust: wyczerpujący opis atenuacji pyłu w galaktykach na podstawie miliona galaktyk obserwowanych przez satelitę Herschel” prowadzonym przez dr hab. Katarzynę Małek, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2018/30/E/ST9/00082). Kandydat będzie się zajmował statystycznymi badaniami tłumienia pyłu w galaktykach i jego zależności od typów galaktyk w różnych epokach kosmicznych. Do badań posłuży bezprecedensowo wielka próbka miliona galaktyk zaobserwowanych w podczerwieni przez satelitę Herschel.

Miejsce wykonywania pracy (lokalizacja departamentu, zakładu):
ul. Pasteura 7, Warszawa, możliwość pracy zdalnej

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium to 1000 PLN miesięcznie.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w, Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Umowa na okres 1 roku z możliwością rocznego przedłużenia.

Praca w aktywnym młodym zespole, o szerokim spektrum wiedzy i zainteresowań w dziedzinie astrofizyki pozagalaktycznej i kosmologii obserwacyjnej. Szansa na udział w wielkich przeglądach nieba i innych prowadzonych w Zakładzie projektach.

Profil kompetencji/oczekiwań

Wymagane:

  1. Status studenta studiów magisterskich z dziedziny fizyki bądź astronomii,
  2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  3. Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

  1. Znajomość systemu operacyjnego Unix/Linux. Umiejętności programistyczne w języku python.
  2. Doświadczenie w analizie widma promieniowania elektromagnetycznego galaktyk w zakresie podczerwonych długości fal oraz analizie statystycznej galaktyk.

Lista wymaganych dokumentów

Niezbędne:

  • CV z opisem osiągnięć i dorobkiem naukowym zawierającym oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”;
  • List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych;
  • Kopia dyplomu ze studiów I-go stopnia;
  • Opinia opiekuna naukowego z macierzystej uczelni;
  • Wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Informacja o sposobie i miejscu składania aplikacji:

Sekretariat Zakładu Astrofizyki BP4:
Dorota Dobrowolska, e-mail: dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl, +48 22 273 28 01.