Aktualne informacje dostępne są tutaj.

Cennik

zajęcia laboratoryjne - grupy do 15 osób,

przedmiot cena
za grupę
max. liczebność
grupy
wykład (podstawowy lub specjalistyczny) 200 zł 30 osób
zajęcia laboratoryjne - grupy do 16 osób 700 zł 16 osób
zajęcia laboratoryjne - grupy 17 - 30 osób 1500 zł 30 osób
zwiedzanie reaktora Maria (wraz z wykładem wstępnym nt. budowy i zastosowania reaktora) 450 zł 30 osób
zwiedzanie Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 200 zł 30 osób
zwiedzanie Laboratorium Badań Materiałowych 150 zł 30 osób
„program autorski”
• wykład „Promieniowanie elektromagnetyczne”
• wykład „Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ”
• wykład nt. budowy i zastosowania reaktora
• zwiedzanie reaktora Maria
850 zł 30 osób

Cena wizyty jednej grupy w naszym ośrodku obejmuje pakiet materiałów edukacyjnych (broszur i plakatów).
 

Uwaga!
Wycieczki organizowane przez biura turystyczne wymagają wcześniejszej, bezzwrotnej przedpłaty min. 200 zł.