XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Miejsce: 
CZIiTT PW, NCBJ, KSOP w Różanie
Data: 
pon., 2023-05-15 08:00 do czw., 2023-05-18 15:30

 Kontynuując tradycję poprzednich lat, Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują 11. Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która odbędzie się w Warszawie, Świerku i w Różanie w maju 2023 roku.

Głównym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społecznej na temat energetyki jądrowej i stosowanych technologii w przemyśle jądrowym.

W celu umożliwienia udziału w szkole jak największej liczby osób jedenasta edycja w odróżnieniu od poprzednich będzie przeprowadzona w formie Hybrydowej. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie YouTube. Wydarzenie ma na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w myśl zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, posiadającym różne wykształcenie, bez ograniczeń wiekowych oraz umożliwiając dostęp do wydarzenia osobom posiadającym niższy statut materialny, dzięki otwartemu charakterowi wydarzenia i transmisjom online.

Tradycyjnie Szkoła Energetyki Jądrowej będzie składała się z dwóch dni warsztatowych oraz dwóch dni wykładowych.

Wykłady

  • W dniu 16 maja 2023 roku odbędzie się pierwszy dzień wykładowy, który będzie poświęcony Polskiemu Programowi Energetyki Jądrowej, Planowanym Technologiom Jądrowym, Małym Reaktorom Modułowym oraz Udziału Polskich firm w Polskim Programie Energetyki Jądrowej
  • W dniu 17 maja 2023 roku odbędzie się drugi dzień wykładowy, który będzie poświęcony Nowym Technologiom Jądrowym, Eksploatacji i Bezpieczeństwu Jądrowemu.

Warsztaty

  • W dniach 15 i 18 maja 2023 roku odbędą się warsztaty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz w Krajowym repozytorium odpadów radioaktywnych w Różanie.

Plakat wydarzenia

Ilustracje: 
Plakat wydarzenia