Pierwsza Wirtualna Konferencja Naukowa Kampusu Ochota (WKNKO-1)

Miejsce: 
https://wknko.ckc.uw.edu.pl/
Data: 
wt., 2020-06-30 00:00 do śr., 2020-07-01 00:00

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych do udziału w Pierwszej Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota (WKNKO-1).

Obostrzenia i ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiają organizację wielu konferencji tematycznych i specjalistycznych, w których cyklicznie biorą Państwo udział. Wiele  zostało już odwołanych, los pozostałych zależy od dalszego rozwoju epidemii.

Dlatego postanowiliśmy zorganizować konferencję naukową korzystając z zasobów komputerowych Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja ta jest wspólną inicjatywą Wydziałów Chemii, Fizyki (uwzględniając również Obserwatorium Astronomiczne), Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do doktorantów wymienionych Wydziałów, uczestników Szkoły Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz wszystkich pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się w dniach 30.06.2020-01.07.2020r. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja (szczegóły zostaną podane na stronie https://wknko.ckc.uw.edu.pl.

Oficjalnymi językami konferencji są polski i angielski.

Program Konferencji przewiduje wykłady plenarne zaproszonych gości oraz prezentacje posterowe doktorantów w czterech sekcjach tematycznych:

1. Chemia,

2. Fizyka i Astronomia,

3. Geologia i Geografia,

4. Matematyka i Informatyka.

Termin nadsyłania abstraktów wystąpień przez doktorantów został ustalony na 5.06.2020, zaś ich akceptacji na 15.06.2020.

Wykłady zaproszonych gości będą przedstawione za pomocą internetu; również komunikaty posterowe zostaną umieszczone na platformie cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego z dostępem jedynie dla zarejestrowanych uczestników konferencji. 30.06.2020 i 1.07.2020 odbędą się wirtualne sesje posterowe, w ramach których będzie możliwe prowadzanie internetowych dyskusji z osobami prezentującymi plakaty. Każdy z czynnych uczestników konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa, a abstrakty wystąpień zostaną opublikowane w książce abstraktów z nadanym numerem ISBN.

Doktorant/doktorantka będzie miał/a możliwość zaprezentowania maksymalnie dwóch plakatów, w których będzie on/ona autorem głównymPrzewidujemy możliwość przyznania nagród za najlepsze prezentacje posterowe.

Stan zagrożenia epidemicznego jest niewątpliwie trudnym doświadczeniem dla wszystkich. Żywimy nadzieję, iż nawet ta wyjątkowa sytuacja może wnieść w nasze życie nowe pozytywne elementy i stanowić kolejny krok dla dalszej integracji środowiska naukowego skupionego w Kampusie Ochota, zacieśnienia współpracy i pogłębienia przyjaznych relacji. Umożliwi zapoznanie się z problemami naukowymi, jakie są podejmowane w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych naszej Alma Mater. Z całą pewnością zaowocuje to w przyszłości cennymi inicjatywami, przede wszystkim służącymi otwieraniu się środowiska naukowego na wyzwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny WKNKO-1
Michał K. Cyrański (Przewodniczący)
Radosław Przeniosło, Zbigniew Rogulski, Urszula Somorowska, Paweł Traczyk, Anna Żylińska (Wiceprzewodniczący) Damian Połomski (Sekretarz) oraz Łukasz Cheda, Łukasz Kierdaszuk, Aleksei Koshevarnikov, Beata Kubiszyn, Bartłomiej Polaczyk, Karolina Połczyńska i Aleksander Rodek