Dostęp testowy do bazy danych IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Zapraszam do testowania bazy danych IEEE/IET Electronic Library (IEL). Na serwerze wydawcy IEEE Xplore są udostępnione zasoby literaturowe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Engineering and Technology (IET) z zakresu inżynierii nuklearnej, fizyki, fizyki plazmy, informatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz nauk pokrewnych.

W ramach testowanej bazy, mamy dostęp do:

  • nielimitowanego, pełnotekstowego dostępu do ponad 4,5 miliona dokumentów
  • dokumentów dostarczanych w formacie PDF i HTML (jeśli są dostępne)
  • ok. 230 czasopism wydawanych przez IEEE i IET
  • materiałów konferencyjnych IEEE – ponad 1.700
  • streszczeń z seminariów i konferencji IET: ponad 25
  • standardów IEEE: ponad 3.900 zaakceptowanych i wydanych przez IEEE w kluczowych obszarach technologii, z opcją dodania projektów standardów

Zobacz pełną listę czasopism:

https: //open. ieee. org/index. php/publishing-options/hybrid-journals/

Dostęp do wszystkich publikacji pełnotekstowych przez link: https: //www. ieee. org/ieeexplore

Z dostępu testowego można korzystać do 15 października 2019 r.

Test zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych nawet od 1870 roku dla wybranych tytułów.

Materiały szkoleniowe:

  1. szkolenia instrukcji obsługi: www. ieee. org/go/userguides
  2. Szybkie filmy instruktażowe: www. ieee. org/go/trainingmodule
  3. Szkolenie online na żywo: www. ieee. org/go/training