Perspektywy wykorzystania toru w energetyce jądrowej

Rok: 
2013
Data opublikowania: 
wt., 2013-08-20
Autor: 
prof. Stefan Chwaszczewski (NCBJ)

W wielu krajach prowadzone są prace badawcze w zakresie wykorzystania toru w energetyce jądrowej. Popularne opracowania tematu rozbudzają nadzieje na: wykorzystanie toru do budowy bezodpadowych i bezpiecznych reaktorów jądrowych; wykorzystanie toru, jako surowca energetycznego uzupełniającego ograniczone zasoby uranu. Prace badawcze nad torem prowadzone były także w Narodowym Centrum Badań Jądrowych i poprzedzających je instytucjach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Analiza efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym”. Prace te miały na celu zbadanie możliwości ulepszenia kampanii paliwowych – tradycyjnych uranowych reaktorów energetycznych (zwiększenia bezpieczeństwa oraz ekonomiki). Wyniki prac będą przedstawione na końcu niniejszego opracowania.