Kosmologiczny lipiec – otwarta rejestracja na 5th Cosmology School

Ruszyła rejestracja na 5 edycję Międzynarodowej Konferencji „Cosmology School - Introduction to Cosmology” współorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Konferencja ta już na dobre wpisała się w harmonogram polskich astrofizycznych wydarzeń naukowych i jest rozpoznawana na arenie światowych konferencji kosmologicznych.

Logo 5 edycji Cosmology School

 

Cosmology School jest jedyną odbywającą się w Polsce szkołą skierowaną do młodych astronomów i fizyków zainteresowanych kosmologią obserwacyjną. Formuła szkoły łączy zarówno wykłady, praktyczne warsztaty oraz sesje studenckie. W ramach sesji wykładowych zostaną przedstawione teoretyczne podstawy zagadnień rozważanych przez kosmologów, ale większość wykładów będzie się skupiać na badaniach obserwacyjnych. Zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań, prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów, w których polskie ośrodki również biorą udział. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pracować na prawdziwych danych obserwacyjnych, ucząc się przy tym obsługi stosowanych przez naukowców narzędzi do ich analizy, przeszukiwania astronomicznych baz danych i pracy z dużymi zbiorami danych w ramach warsztatów Wirtualnego Obserwatorium (ang. Virtual Observatory, VO) oraz modelowania  rozkładów energii widmowej. Planowane są też warsztaty z kosmologicznych symulacji komputerowych – ważnego narzędzia pozwalającego na testy różnych teorii i porównywanie teorii z obserwacjami. W ramach sesji studenckich uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować wyniki własnych badań. Program Szkoły obejmuje szeroki zakres zagadnień: od mikrofalowego promieniowania tła, poprzez kosmiczną sieć struktury wielkoskalowej Wszechświata, po ewolucję galaktyk i ich aktywnych jąder. Nie zabraknie też ciemnej materii i ciemnej energii oraz fal grawitacyjnych.

Szkoła nawiązuje do tradycji Krakowskich Szkół Kosmologicznych, z których pierwszą, pod nazwą „Letnia Szkoła Teorii Względności i Kosmologii” zorganizowali profesorowie Jan Kubikowski i Andrzej Zięba. Odtąd  szkoły kosmologiczne odbywały się co dwa lata, a tematyka każdej skupiała się na konkretnych zagadnieniach. Głównymi organizatorami Szkół byli: prof. Andrzej Zięba, prof. Michał Heller, prof. Marek Demiański, prof. Piotr Flin i prof. Konrad Rudnicki. Letnie Szkoły Kosmologii prócz wartości edukacyjnych i naukowych spełniały również inne ważne zadania.

”Głównym celem Krakowskich Szkół Kosmologicznych była integracja środowiska kosmologów - obserwatorów i teoretyków” - mówi prof. Marek Jamrozy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Ich owocem było utworzenie Krakowskiej Grupy Kosmologicznej, zainicjowały też wydawanie czasopisma kosmologicznego Acta Cosmologica. Niestety, w końcu lat 80. i na początku 90. XX wieku Szkoły przechodziły regres. XII odsłona miała zasięg jedynie krajowy, z polskim językiem wykładowym i trwała tylko cztery dni, a wzięło w niej udział zaledwie 8 osób. Była to więc szkoła prawie cztery razy mniej liczebna niż pierwsza, która miała miejsce w Opolu. XIII Szkoła odbyła się w Łodzi (wrzesień 1992 roku) pod nazwą „Progress in new Cosmologies” i, o dziwo, była rekordową pod względem liczby uczestników - 108, z 11 krajów. Na czele Szkoły stał Halton Arp. XV i zarazem ostatnia Krakowska Szkoła Kosmologiczna odbyła się w lipcu 1996 roku w Łodzi. Tak zakończyła się prawie trzydziestoletnia historia Szkół Kosmologicznych w XX wieku”.

"Bazując na dorobku starszych i młodszych pokoleń polskich kosmologów,  „Cosmology Schools” stawiają sobie na celu powtórną integrację środowiska polskich kosmologów obserwacyjnych, zaznaczenie ich roli na arenie międzynarodowej i wychowanie nowych pokoleń młodych kosmologów, by dziś – tak jak i kiedyś - znów można było mówić o polskiej szkole kosmologicznej" – dodaje prof. Agnieszka Pollo, kierownik Zakładu Astrofizyki NCBJ i przewodnicząca  Naukowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

W trakcie konferencji  będzie można spotkać i wysłuchać wykładów światowych specjalistów, m.in.  prof. Johna Peacocka (University of Edinburgh), prof. Riena van de Weijgaerta (University of Groningen), dr Clotilde Laigle (Institut d'astrophysique de Paris) czy prof. Bohdana Novosyadlego (Ivan Franko National University of Lviv). Nie zabraknie też polskich specjalistów - wykłady zapowiedzieli m.in. prof. Marek Demiański z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Lech Sokołowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warsztaty poprowadzą między innymi: specjalista od VO - dr Hendrik Heinl z CDS, specjalista symulacji komputerowych - prof. Wojciech Hellwing z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Katarzyna Małek z Zakładu Astrofizyki NCBJ, która specjalizuje się m.in. w modelowaniu rozkładów energii widmowej galaktyk. W planach są również warsztaty obserwacyjne, skierowane przede wszystkim do teoretyków, by mieli okazję – być może pierwszą w życiu -  spróbować własnych sił przy teleskopie.

Wzorem minionych edycji konferencji, również i w tym roku odbędą się otwarte wykłady popularnonaukowe, na które już dziś organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich pasjonatów astronomii, astrofizyki i kosmologii. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, w tym roku w planach są aż dwa wykłady otwarte. Wykład w języku polskim wygłosi prof. Marek Demiański, natomiast drugi, w języku angielskim wygłosi prof. Rien van de Weijgaert.

Będzie to już piąta edycja konferencji z cyklu „Cosmology School - Introduction to Cosmology”. Odbędzie się, podobnie jak w latach 2017 i 2018,  na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorami konferencji są: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytety Jagiellońskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Organizatorzy zapraszają do śledzenia stron konferencji, również w mediach społecznościowych oraz do zaglądania na szkolny kanał YouTube, gdzie można znaleźć m.in. nagrania wykładów z poprzednich edycji Szkoły.

 

Termin konferencji to: 16 - 31.07.2022 r.

Rejestracja będzie otwarta od 1.03.2022 do 31.05.2022 r.

 

Więcej szczegółów na stronie www konferencji i na stronach w mediach społecznościowych:

http://cosmoschool2022.oa.uj.edu.pl/speakers.html

www.facebook.com/CosmologySchool

http://twitter.com/CosmologySchool

https://www.instagram.com/cosmologyschool

https://www.youtube.com/channel/UCh5C1ND33XIXaaub4O3-Ndg

Logo 5 edycji Cosmology School