Menu odnośników dodatkowych

Program McChasy pomaga badać defekty w półprzewodnikach do zastosowań specjalnych

Defekty struktury krystalicznej półprzewodników stosowanych w kosmosie i w przemyśle jądrowym mogą wpływać na pracę urządzeń, które są z nich zbudowane. Magistrant Instituto Superior Técnico w Portugalii we współpracy z naukowcami NCBJ, badał defekty powstające w azotku galu bombardowanym argonem. Istotnym elementem badań było wykorzystanie programu McChasy rozwijanego w Świerku. ----

MKiŚ podpisało umowę z Japonią o współpracy w dziedzinie HTGR

Japoński reaktor HTTR
Ceremonia podpisania polsko-japońskiego Porozumienia o współpracy (MoC) w zakresie współpracy w dziedzinie HTGR między Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz japońskim Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu i Nauki (MEXT) odbyła się 16 listopada 2023 r. NCBJ jest głównym realizatorem umowy po stronie polskiej. ----

Wszechświat w kryzysie wieku średniego: Interakcje galaktyk bez wpływu na pył międzygwiezdny

Budżet energetyczny 1000 galaktyk w połowie istnienia Wszechświata. Strzałki odpowiadają korelacjom z różnymi wielkościami. Różne linie odpowiadają różnym zależnościom z literatury.
Nowe badanie rzuciło światło na skomplikowane zależności pomiędzy pyłem międzygwiazdowym w galaktykach, właściwościami galaktyk i ich środowiskami. Mimo długotrwałych badań, relacje między właściwościami pyłu a środowiskiem w jakim znajdują się galaktyki były dotąd słabo poznane. W najnowszej pracy opublikowanej w Astronomy&Astrophysics, naukowcy opisali związek między ilością światła gwiezdnego pochłanianego przez pył a środowiskiem galaktyk. ----

MARIA wróciła do pracy

Nowa sterownia reaktora MARIA
27 października został uruchomiony, po przerwie remontowej, reaktor badawczy MARIA. Tym samym rozpoczęła się ponownie długo oczekiwana produkcja radioizotopów, głównie na potrzeby medycyny. Dyrektor NCBJ w specjalnym liście podziękował osobom zaangażowanym w skomplikowane prace modernizacyjne. ----

Neutrina mogą być kluczem do zrozumienia ciemnej materii

Grafika dekoracyjna
Zespół badaczy z Francji, Polski i Wielkiej Brytanii zaproponował nową hipotezę sugerującą, że oddziaływania ciemnej materii z neutrinami mogą wyjaśnić pewne nieprawidłowości w rozkładzie mikrofalowego promieniowania tła. Szczegóły analizy opisano w artykułach opublikowanych na łamach prestiżowych periodyków naukowych Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters oraz Physics of the Dark Universe. ----

Profesor Agnieszka Pollo objęła funkcję Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych

Prof. dr hab. Agnieszka Pollo
16 października 2023 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Naukowych. Dotychczasowa dyrektor, profesor Ewa Rondio przekazała swoje obowiązki profesor Agnieszce Pollo, astrofizyczce, która dotychczas kierowała bardzo prężnie rozwijającym się Zakładem Astrofizyki. ----

Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ przygotowane do badań materiałów konstrukcyjnych reaktora typu HTGR

Próbka przygotowana do badań w analizatorze termicznym STA 449 F3 Jupiter (Foto: NCBJ)
Naukowcy i Inżynierowie Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ specjalizują się w analizach właściwości mechanicznych, strukturalnych, termicznych i badaniach nieniszczących nowoczesnych materiałów przeznaczonych do zastosowania w reaktorach jądrowych IV Generacji. Zakończona właśnie modernizacja Laboratorium pozwoli na badanie i certyfikowanie materiałów, które mają posłużyć do konstrukcji pierwszego polskiego reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem – HTGR. ----

Profesor Gudowski otrzymał nagrodę Orła tygodnika "Wprost"

Profesor Wacław Gudowski
23 września podczas konferencji w Warszawie prof. Wacław Gudowski z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ otrzymał nagrodę Orła "Wprost" w kategorii "Biznes i nauka". Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną w zakresie energetyki jądrowej, a także za zaangażowanie w rozwój współpracy naukowej między Polską a Szwecją. ----

Reaktor badawczy HTGR-POLA zaprezentowany podczas 67-th General Conference IAEA

Zaprezentowany w czerwcu w Warszawie projekt koncepcyjny polskiego reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem (HTGR-POLA) został w ubiegłym tygodniu (27 września) przedstawiony na międzynarodowym forum jądrowym, na corocznej konferencji generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. ----

Wizyta delegacji NRC

26 września 2023 r. NCBJ odwiedził pan David Austin Wright, komisarz NRC - amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowych. Gościowi towarzyszyli przedstawiciele Komisji oraz Ambasady USA w Warszawie z zastępcą szefa misji, panem Danielem J. Lawtonem. Goście spotkali się z kierownictwem Instytutu, zapoznali się z informacjami o naszych głównych priorytetach badawczych oraz zwiedzili reaktor MARIA. ----

Strony