MARIA wróciła do pracy

Nowa sterownia reaktora MARIA  

27 października został uruchomiony, po przerwie remontowej, reaktor badawczy MARIA. Tym samym rozpoczęła się ponownie długo oczekiwana produkcja radioizotopów, głównie na potrzeby medycyny. Dyrektor NCBJ w specjalnym liście podziękował osobom zaangażowanym w skomplikowane prace modernizacyjne.

Profesor Krzysztof Kurek napisał:

To największe od czasu uruchomienia reaktora w 1974 roku przedsięwzięcie modernizacyjne, niezbędne do uzyskania przedłużenia licencji w 2025 roku. Przedsięwzięcie ogromnie trudne i wymagające dużego zaangażowania przede wszystkim pracowników Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych, ale także pracowników z innych departamentów i działów. Reaktor został bezpiecznie uruchomiony i pracuje na pełnej mocy. Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten proces, a przede wszystkim pracownikom reaktora.

W ramach wykonanych prac wymienione zostały rozdzielnie główne, zmodernizowana została sterownia oraz część układów pomiarowych. Prace modernizacyjne objęły również zbiorniki zrzutowe, system pomiaru aerozoli w budynku reaktora oraz chłodnię wentylatorową. Szczególnie trudna była modernizacja rozdzielni oraz sterowni, ze względu na konieczność wymiany instalacji łączącej stare urządzenia i systemy z jednoczesnym zachowaniem ich funkcjonalności. Przygotowania do tego zadania trwały kilka lat. W efekcie zmodernizowane zostały układy progowe, uruchomiony został nowoczesny system wizualizacji, nastąpiła wymiana pulpitów sterowniczych oraz pełne wdrożenie wcześniej uruchomionych układów.

Przeprowadzenie tak gruntownej wymiany systemu energetycznego reaktora oraz jednoczesne wykonanie wielu innych remontów i modernizacji jest ewenementem na skalę światową.

Nowa sterownia reaktora MARIA