Zmarła śp. Elżbieta Jaworska

Śp. Elżbieta Jaworska

Czas płynie nieubłaganie i zaczynają odchodzić od nas Koleżanki i Koledzy, których mężnej, zdeterminowanej i pełnej oddania sprawie postawie w latach 80-tych zeszłego stulecia, w czasach próby, zawdzięczamy odzyskanie suwerenności naszego kraju.

25.01.2022 r. zmarła nasza Koleżanka Elżbieta Jaworska, urocza, pełna ciepła i uśmiechu łączniczka i kolporterka prasy podziemnej, działająca w strukturach podziemnej Solidarności Instytutu Badań Jądrowych.

Gdy w 1989 r., w marcu, Solidarność ponownie rozpoczęła oficjalną działalność, Elżbieta Jaworska została redaktorem Biuletynu Informacyjnego Solidarności, pisma skierowanego do środowiska pracowników Instytutów Atomistyki zlokalizowanych w Ośrodku w Świerku.

Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski, w dowód uznania zasług, odznaczył ją w 2015 r. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Ela urodziła się 14.12.1954 r. w Krasnymstawie, tu chodziła do szkół, zaś studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 1979 r.

Pracę rozpoczęła w Instytucie Badań Jądrowych w Zakładzie XIV, po rozbiciu IBJ w 1982 r. kontynuowała ją do połowy lat 90-tych w Instytucie Energii Atomowej, po czym idąc za swą pasją związała się z prasą komputerową.

Pracowała w wielu czasopismach i wydawnictwach, kolejno: Computerworld (IDG), Gambler (Lupus), Magazyn WWW (Murator), Trade Media International. Pełniła tam najpierw funkcję sekretarza redakcji, potem organizatora i wreszcie redaktora naczelnego.

Rozmawiałem z Elą przez telefon, po latach przerwy, w październiku zeszłego roku, zapraszając ją na piknik pracowników NCBJ. Ten sam niezwykle miły, melodyjny głos. Bardzo się ucieszyła, była pełna życia, starała się przenieść wcześniej ustaloną wizytę, ale się nie udało…….

Elu, nigdy o Tobie nie zapomnimy, a w sumie to… do zobaczenia.

z wyrazami szacunku

Stanisław Gębalski

przew. KM OM NSZZ „S” przy NCBJ

Śp. Elżbieta Jaworska