Wyróżnienia dla doktorantów RadFarm podczas konferencji WKNKO-2

WKNKO  logo

Doktoranci publikują w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i prezentują wyniki swoich badań na konferencjach naukowych. Na uwagę zasługuje liczna reprezentacja doktorantów RadFarm na II Wirtualnej Konferencji Naukowej Kampusu Ochota WKNKO-2, organizowanej przez Uniwersytet Warszawski, która odbyła się we wrześniu 2021: https://wknko2.ckc.uw.edu.pl/.

W dyscyplinie chemia prezentowanych było ponad 60 posterów, 6 z tych prac uzyskało wyróżnienie, z tego 3 wyróżnienia przypadły doktorantom RadFarm:

Krystyna Maslowska-Jarzyna „Kolorymetryczne sensory anionów na bazie 1,8-diamidokarbazolu”.

Mateusz Pocięgiel „Radiopharmaceutical stability and lipophilicity study of precursor and reference standard for the new radiopharmaceutical to PET/CT imaging L-amino acid transporters (LAT1)”

Kamil Wawrowicz „Biokoniugaty Nanocząstek Złota Pokrywanych Platyną Do Celowanej Terapii Elektronami Augera HER2+ Nowotworu Piersi Oraz Raka Wątrobowokomórkowego”

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy wielu kolejnych sukcesów.