Menu odnośników dodatkowych

NCBJ bierze udział na stępujących konsorcjach:

Centrum Atomistyki (CEAT)

Centrum Atomistyki (CEAT)
----

COPIN

COnsortium Polonaise des Institutions Nucleaires, czyli Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych
COnsortium Polonaise des Institutions Nucleaires, czyli Konsorcjum Polskich Jednostek Naukowych ----

Euratom

Euratom - Europejska Wspólnota Energii Atomowej
Europejska Wspólnota Energii Atomowej ----

EuroFEL

EuroFEL
31 maja 2012 r. w Hamburgu wiodące ośrodki naukowe Europy, wśród nich Narodowe Centrum Badań Jądrowych, podpisały porozumienie o współpracy przy budowie laserów na swobodnych elektronach. ----

Femtofizyka

Femtofizyka
Konsorcjum to zostało zawiązane  w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR) w Darmstadt (Niemcy). ----

Strony