Warszawska Grupa Neutrinowa

Warszawska Grupa Neutrinowa pracuje przy eksperymentach: Super-Kamiokande, Minos, Icarus, T2K znajdujących się w Japonii, USA i Europie.

Warszawska Grupa Neutrinowa