Szkoła Zimowa RadFarm 2021

W dniach 2 i 3 lutego 2021 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej zorganizował Szkołę Zimową w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej” (RadFarm). Pierwotnie w ramach studiów RadFarm planowana była Szkoła Letnia we wrześniu 2020, jednak ze względu na pandemię konferencja ta została przeniesiona na termin późniejszy i w lutym 2021 została zorganizowana w trybie on-line. Tegoroczna Szkoła została ukierunkowana na zagadnienia chemiczne radiofarmacji. W Szkole wzieli czynny udział wszyscy doktoranci realizujący projekt RadFarm (20 doktorantów z NCBJ, UW, WUM i ICHTJ), którzy przedstawili wyniki swoich badań prowadzonych w ramach studiów. Ponadto odbyły się wykłady zaproszonych gości z renomowanych ośrodków, takich jak Uniwersytet w Zurichu, Uniwersytet Missouri, Instytut Demokritos, TRIUMF Center Vancover, Uniwersytet Łódzki.

Wykładowcy Szkoły Zimowej RadFarm 2021, w kolejności: Amirreza Jalilian (MAEA, Wiedeń), Barbara Klajnert-Maculewicz (Uniwersytet Łódzki), Penelope Bouzioti (Demokritos, Ateny), Roger Alberto (Uniwersytet w Zurichu), Silvia Jurisson (Uniwersytet Missouri) i Valery Radchenko (TRIUMF, Vancouver)

Wykładowcy Szkoły Zimowej RadFarm 2021, w kolejności: Amirreza Jalilian (MAEA, Wiedeń, „IAEA activities to support Member States in radiopharmaceutical sciences”), Barbara Klajnert-Maculewicz (Uniwersytet Łódzki, „Dendrymery w terapii przeciwnowotworowej”), Penelope Bouzioti (Demokritos, Ateny, „The role of 89Zr-immunoPET in antibody-associated therapies”), Roger Alberto (Uniwersytet w Zurichu, „Technetium and rhenium complexes with aromatic pi-ligands: an entry into biomimetic chemistry”), Silvia Jurisson (Uniwersytet Missouri, „Radiopharmaceuticals based on arsenic radionuclides”) i Valery Radchenko (TRIUMF, Vancouver, „Production and application of medical radionuclides: TRIUMF experience”)

Zaproszeni goście należą do najwybitniejszych chemików pracujących w dziedzinie radiofarmacji. Wykłady uzupełnił prof. Amireza Jalilian z MAEA, który przedstawił aktywność MAEA w koordynacji badań związanych z radiofarmacją.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i w obu dniach brało w niej udział ok. 50 uczestników.

Wykładowcy Szkoły Zimowej RadFarm 2021, w kolejności: Amirreza Jalilian (MAEA, Wiedeń), Barbara Klajnert-Maculewicz (Uniwersytet Łódzki), Penelope Bouzioti (Demokritos, Ateny), Roger Alberto (Uniwersytet w Zurichu), Silvia Jurisson (Uniwersytet Missouri) i Valery Radchenko (TRIUMF, Vancouver)