Modelowanie cieplno-przepływowe metalicznej warstwy stopionego rdzenia w reaktorze PWR

Seria: 
Seminarium CIŚ 
Prelegent i afiliacja: 
mgr Eleonora Skrzypek, mgr Maciej Skrzypek - CIŚ, NCBJ
Data: 
śr., 2015-01-21 12:15 do 13:15
Miejsce: 
Świerk, bud. 88 (CIŚ), sala konferencyjna
Streszczenie: 

Pełny tytuł:
Modelowanie cieplno-przepływowe metalicznej warstwy stopionego rdzenia w reaktorze ciśnieniowym PWR podczas warunków ciężkiej awarii oraz modelowanie płyty podtrzymującej rdzeń w aspekcie cieplno-mechanicznym podczas ciężkiej awarii reaktora ciśnieniowego PWR

Referat opisuje współpracę z CEA w zakresie rozwoju modeli dla kodów do ciężkich awarii elektrowni jądrowych. Temat pierwszy obejmuje zagadnienia dotyczące zachowania się warstwy metalicznej tworzącej się na powierzchni basenu ze zniszczonym materialem rdzenia. Przedstwione będą podstawowe problemy tworzenia modeli zmiany stanu, możliwe konfiguracje powstałego basenu i rodzaje modeli, które opisują to zagadnienie.

Temat drugi dotyczy zamodelowania komponentu reaktora PWR- płyty podtrzymującej rdzeń. W trakcie ciężkiej awarii ze stopieniem rdzenia, wzrost temperatury płyty zmniejsza jej wytrzymałość mechaniczną oraz może powodować zmiany geometrii. Zadaniem tworzonego modelu jest odwzorowanie tych zjawisk.Dodatkowo model został  poddany analizie wrażliwościowej, która pozwala na zidentyfikowanie parametrów mających największy wpływ na rozerwanie zbiornika ciśnieniowego.