Dostawa elementów systemu przeznaczonego do pomiarów natężenia pola w otwartej przestrzeni do siedziby NCBJ