Menu odnośników dodatkowych

Projekty

BayesFITS

BayesFITSA
Bayesian approach to multi-parameter problems in physics and beyond involving parallel computing and large data-sets jest projektem finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu WELCOME. ----

Technologie informatyczne dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017
Budowa astrofizycznego, komputerowego centrum naukowego, gromadzącego, dystrybuującego i analizującego dane eksperymentalne, dostarczającego oprogramowanie oraz wsparcie sprzętowo-techniczne do ich analizy. Centrum będzie bazować na projektach astronomicznych prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych takich, jak: POLAR, INTEGRAL, Pi of the Sky, JEM-EUSO. ----

BioQuaRT

BioQuaRT - Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych
Celem projektu JRP SIB06 BioQuaRT (EURAMET) pt.: „Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych” jest rozwój technik pomiarowych i symulacyjnych dla wyznaczenia fizycznych właściwości toru cząstek jonizujących na rożnych odcinkach toru, oraz zbadanie jak te charakterystyki toru korelują się z biologicznymi skutkami promieniowania na poziomie komórkowym. Zakres badań dotyczy odcinka toru od 2 nm (średnica helisy DNA) do 10 μm (średnica jądra komórki). ----

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej
Opracowanie innowacyjnych technologii i metod pomiarowych, zapewniających ochronę zdrowia populacji oraz zasobów środowiskowych na wszystkich etapach wdrażania energetyki jądrowej w Polsce oraz wytworzenie mechanizmów umożliwiających powstanie w Polsce zaplecza technicznego i naukowego, zdolnego do oceny i kontroli wpływu elektrowni jądrowej, na zdrowie ludzi i środowisko, konkurencyjnego na arenie międzynarodowej. ----

Szkoła z przyszłością

Szkoła z przyszłością
Projekt „Szkoła z przyszłością” ma przyczynić się do opracowania, upowszechnienia i wdrożenia nowego sposobu kształcenia kadr wysokich technologii, które w przyszłości zaspokoją potrzeby energetyki jądrowej. Jest to innowacyjny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w zakresie nauk ścisłych, prowadzące do tworzenia wysokospecjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki. ----

XFEL

European XFEL (European X-ray Free Electron Laser), czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach
European XFEL (European X-ray Free Electron Laser), czyli Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach. ----

Centrum Informatyczne Świerk

Centrum Informatyczne Świerk
Celem Centrum jest przygotowanie zaplecza kompetencyjnego zdolnego do świadczenia zaawansowanych usług przetwarzania danych na potrzeby krajowej energetyki jądrowej i konwencjonalnej, symulacji procesów paliwowych, symulacji i monitorowania zagrożeń radiologicznych, a także prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w dziedzinach pokrewnych. ----

Centrum Doskonałości MANHAZ

Centrum Doskonałości MANHAZ
Centrum Doskonałości MANHAZ powstało w 2002 roku w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym obszarem działalności Centrum są usługi w zakresie analiz bezpieczeństwa i ryzyka awarii instalacji przemysłowych w kontekście ochrony zdrowia ludzkiego, różnego rodzaju dóbr i środowiska naturalnego. ----

Strony