Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ

(BP2) Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 7,
pok. 213
tel. 22 273 28 20
michal.kowal@ncbj.gov.pl

Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ – fot. archiwum prywatne, Michał Kowal

Wykształcenie

1994 - 1999 Magisterium, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
,,Efekty kanału wejściowego w zderzeniach ciężkich jonów".
1999 - 2004: Studia doktoranckie, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
,,Synteza i własności jąder ciężkich i superciężkich''.
2004 - 2014 Habilitacja, NCBJ.
,,Egzotyczne Konfiguracje w najcięższych układach jądrowych".

Doświadczenie zawodowe

2004 – 2014 adiunkt w zakładzie fizyki teoretycznej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Warszawa.
2012 – obecnie kierownik zakładu fizyki teoretycznej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Warszawa.
2014 – obecnie profesor nadzwyczajny w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Warszawa.

Zainteresowania naukowe:

 • Przewidywania przekrojów czynnych (prawdopodobieństw syntezy) istniejących i planowanych jąder superciężkich .
 • Analiza stabilności - rachunki czasów życia jąder najcięższych.
 • Wyznaczanie podstawowych własności jądrowych: mas jądrowych, deformacji, barier rozszczepieniowych, energii rozpadów jądrowych, poprawek kwantowych, itd.
 • Badanie egzotycznych konfiguracji jądrowych i nietypowych topologii: tetraedrów, super-deformacji w tym typu „oblate” (SDO) oraz jąder zdeformowanych „oktupolowo”.
 • Zagadnienia wibracji i rotacji jądrowej.
 • Zagadka istnienia hiper-deformacji w jądrach aktynowców.
 • Izomery rozszczepieniowe oraz wysoko-spinowe stany jądrowe (izomery-K).

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

 • GANIL- Francja, CEA-Francja, IEAE-Austria, BLTF-Rosja,
 • ICTP-Chiny, ORNL-USA, GSI-Niemcy
 • UZ-Polska, UMCS-Polska, FUW-Polska
 • Analiza procesu rozszczepiania i rozpadu alfa.
 • Poszukiwania superstabilnych konfiguracji jądrowych.

Publikacje

Współautor ponad 50 publikacji z zakresu fizyki jąder ciężkich i superciężkich cytowanych łącznie ponad 1000 razy.

https: //scholar. google. pl/citations? hl=pl& user=v02Ehl0AAAAJ& view_op=list_works& sortby=pubdate

Konferencje i seminaria

Wygłoszone ponad 80 wykładów na konferencjach międzynarodowych i seminariach krajowych w tym 31 wykładów na zaproszenie organizatorów.

Granty

Obecnie: lider trzech projektów (PI) na współpracę międzynarodowa:

 • Grant na współpracę polsko-francuską (Lea – Copigal)
 • Grant na współpracę polsko-rosyjską (grant dubieński)
 • Grant z IAEA w Wiedniu.

Recenzje

Recenzent w:

Physical Review C; Physical Review Letters; Physics Letters B, International Journal of Modern Physics E; Acta Physica Polonica B; Nuclear Physics A; Radiochimica Acta; Journal of Physics G; Physica Scripta; Progress of Theoretical and Experimental Physics; Computer Physics Communications; Chinese Physics C; EPJA; Annales of Physics.

Recenzent w przewodach doktorskich oraz sekretarz komisji habilitacyjnych.

Administracja

Od 2012 Kierownik Zakładu Teorii BP2,

Od 2015 Członek Rady Naukowej NCBJ (od 2020 – członek prezydium RN)

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, członek komisji ds. przewodów doktorskich.

Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ – fot. archiwum prywatne, Michał Kowal
Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ – fot. archiwum prywatne, Michał Kowal