Nasi studenci szkolą się również w wakacje

W ramach studiów doktoranckich RadFarm „Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej” w dniach 18–20 września odbyła się pierwsza Szkoła Letnia. Wzięło w niej udział 19 doktorantów oraz ich opiekunowie naukowi a także wykładowcy zagraniczni. Letnia Szkoła ma na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnieciami nauki w dziedzinie radiofarmacji i pokrewnych, a także prezentację dotychczasowych wyników badań doktorantów.

Na zaproszenie organizatorów wykłady wygłosili zagraniczni goście: prof. Clemens Decristoforo z Uniwersytetu w Innsbrucku mówił o doświadczeniach z nowymi radiofarmaceutykami oraz w aktualnych trendach w tej dziedzinie badań, prof. Petra Kolenc-Peitl z Uniwerystetu w Lubljanie poruszyła kwestie wymagań prawa i wytycznych jakie obowiązują w radiofarmacji, natomiast prof. Franck Denat z Uniwersytetu w Dijon przedstawił zasady projektowania nowoczesnych radiofarmaceutyków. Swoją wiedzę oraz nowe produkty na rynku zaprezentowali także specjaliści z firm Tema Synergie, FUJIFILM VisualSonics oraz Elysia-Raytest. Kolejna edycja Letniej Szkoły RadFarm już za rok.