Sowa została zaprezentowana potencjalnym użytkownikom

13 lutego w Parku Naukowo-Technologicznym Świerk odbyła się prezentacja relokowalnego systemu skanowania pojazdów Sowa opracowanego w NCBJ. Gośćmi prezentacji byli dziennikarze oraz przedstawiciele służb celnych, a także potencjalni dystrybutorzy. Sowa to pierwszy na świecie relokowalny system prześwietlania rentgenowskiego pojazdów zapewniający bezpieczeństwo oraz dużą szybkość i dokładność inspekcji.

 

System skanowania pojazdów Sowa został opracowany przez zespół naukowców, inżynierów i konstruktorów z Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek. Całość części operacyjnej mieści się w kontenerze, który można przewieźć w dowolne miejsce kontroli. Źródłem promieniowania X jest lampa rentgenowska umieszczona na dachu kontenera. W podłodze i ściankach bocznych zlokalizowany jest układ detektorów zapewniających czytelny obraz odwzorowujący detale prześwietlanego obiektu z dokładnością do ułamka milimetra. Prześwietlany pojazd przesuwany jest automatycznie wewnątrz kontenera bez narażania kierowcy. Ścianki kontenera chronią także osoby przebywające na zewnątrz, co czyni urządzenie całkowicie bezpiecznym dla obsługi i osób postronnych, które znalazłyby się w pobliżu. Badanie trwa ok. 2 minut, a otrzymany obraz może być natychmiast analizowany. Ważną zaletą systemu jest bardzo dokładne odwzorowywanie podwozia i ścian bocznych prześwietlanego pojazdu.

Prezentacja i panel ekspertów, które odbyły się 13 lutego, wykazały, że system bardzo dobrze odpowiada na potrzeby potencjalnych użytkowników i budzi duże zainteresowanie. Może być wykorzystany nie tylko do inspekcji celnej, ale także przy kontrolach bezpieczeństwa i kontrolach technicznych pojazdów. Dzięki dużej dokładności skanowania nawet drobne, ukryte przedmioty lub modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia mogą być bez trudu dostrzeżone. System można łatwo przewieźć na nowe przejście graniczne, parking przy autostradzie czy wjazd na teren strzeżony.

Sowa (foto: NCBJ)
Sowa (foto: NCBJ)
Sowa (foto: NCBJ)
Sowa (foto: NCBJ)
Sowa (foto: NCBJ)
Prezentacja systemu Sowa - Wil van Heeswijk (foto: NCBJ)
Prezentacja systemu Sowa - Sławomir Wronka (foto: NCBJ)
Prezentacja systemu Sowa - Sławomir Wronka (foto: NCBJ)
Prezentacja systemu Sowa (foto: NCBJ)
Prezentacja systemu Sowa - Krzysztof Kurek (foto: NCBJ)
Prezentacja systemu Sowa - Jan Klimaszewski (foto: NCBJ)