Prof. Michał Kowal w Radzie Naukowej ośrodka badawczego GANIL

Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ – fot. archiwum prywatne, Michał Kowal

Prof. Michał Kowal, Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ, wszedł w skład Rady Naukowej francuskiego ośrodka badawczego GANIL (fr. Grand Accélérateur National d’Ions Lourds – Wielki Narodowy Akcelerator Ciężkich Jonów). Wraz z pozostałymi członkami Rady, prof. Kowal będzie kształtował program badawczy instytutu.

W położonym w Normandii ośrodku GANIL znajduje się kompleks cyklotronów pozwalający na produkcję wiązek ciężkich jonów o wysokich energiach rzędu dziesiątek MeV na cząstkę. Są one między innymi wykorzystywane w badaniach z zakresu fizyki jądrowej, astrofizyki, fizyki materiałowej czy radiobiologii. Ośrodek dysponuje również akceleratorem liniowym LINAG (LINear Accelerator of GANIL), będącym częścią rozwijanego obecnie projektu SPIRAL2. Akcelerator ten jest zdolny do przyspieszania lekkich cząstek, co dzięki zastosowaniu odpowiedniej tarczy, pozwala także na uzyskanie wiązek neutronów o wysokiej intensywności, wykorzystywanych w obszarze badawczym Neutrons For Science.

„Rada Naukowa GANIL spotyka się co roku, aby dokonać przeglądu stanu akceleratorów oraz obecnego i przyszłego oprzyrządowania” – wyjaśnia prof. Michał Kowal. „Na najbliższym spotkaniu zostaną przeanalizowane zgłoszone przez naukowców propozycje programów badawczych na kolejne 3 lata. Rada sformułuje zalecenia dla kierownictwa GANIL w sprawie priorytetów”.

Naukowcy z NCBJ również biorą udział w pracach w GANIL, głównie poprzez opracowanie teorii i przewidywań dla prowadzonych tam eksperymentów. „Mam nadzieję, że obecność naszej grupy badawczej w eksperymentach GANIL uda się rozszerzyć i zintensyfikować przez mój udział w Radzie Naukowej” – dodaje prof. Kowal.

Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ – fot. archiwum prywatne, Michał Kowal