Prof. Marek Moszyński nagrodzony przez IEEE NPSS

12 listopada 2018 r. profesor Marek Moszyński odebrał nagrodę im. Glenna F. Knolla w Sydney na dorocznym Sympozjum Nauk Jądrowych Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE-NSS). W dedykacji nagrody napisano: "For outstanding contribution to the modern scintillation detectors in application to physics, medicine and homeland security".

Prof. Moszyński, który niedawno ukończył 80 lat, najlepiej sam opowiada o swoim nagrodzonym "wybitnym wkładzie" - dziele, którego można mu tylko pozazdrościć!

Prof. M. Moszyński z plakietka nagrody im. Glenna F. Knolla (foto: Marek Pawłowski, NVBJ)
Prof. M. Moszyński z plakietka nagrody im. Glenna F. Knolla (foto: Marek Pawłowski, NVBJ)