Akredytacja LBM

Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ od ponad trzydziestu lat posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) jako akredytowane laboratorium badawcze (AB 025).

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji tj.: EA MLA, IAF MLA oraz ILAC MRA. Z tego powodu wyniki akredytowanej działalności, umieszczane na wydawanych przez LBM sprawozdaniach z badań są opatrzone oprócz znaku akredytacji PCA znakiem ILAC MRA, a przez to uznawane i honorowane za granicą.

Laboratorium Badań Materiałowych oferuje usługi badawcze podmiotom komercyjnym oraz partnerom naukowym. Naszym klientom zapewniamy niezależne, bezstronne i rzetelne wykonywanie badań dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania, zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości i wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018–02. Laboratorium zachowuje spójność pomiarową zgodnie z wymogami stosownych procedur własnych oraz wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.

Aktualny zakres akredytacji znajduje się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.