Menu odnośników dodatkowych

W ramach współpracy NCBJ z JAEA, wysokotemperaturowa sonda materiałowa JMTR trafiła do reaktora MARIA

Spotkanie z burmistrzem Ōarai panem Takaaki Kotani oraz z prezesem CTC panem Toshikazu Hosoda delegacji NCBJ: J. Jaroszewicz i M. Migdal (reaktor MARIA)
Współpraca NCBJ z JAEA (Japan Atomic Energy Agency) realizowana jest już od ponad 10 lat. Obok dużych przedsięwzięć, jak działania w obszarze wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem (HTGR), od kilku lat rozwijane są projekty pozwalające na pełniejsze wykorzystanie możliwości reaktora MARIA. Najnowszy z nich dotyczy wysokotemperaturowych sond materiałowych typu JMTR. ----

NCBJ ponownie gościło na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Stoisko Narodowego Centrum Badań Jądrowych podczas Pikniku Naukowego
W sobotę, 27 maja miał miejsce 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Motywem przewodnim tegorocznej edycji były „Rewolucje naukowe”. Tradycyjnie, Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ również przygotował swoje stoisko, na którym przybliżał zainteresowanym m. in. zjawisko promieniotwórczości, jego historię i znaczenie dla nauki. ----

Zakończyły się Dni Innowacji NOMATEN

Uczestnicy konferencji NOMATEN Innovation Days
W dniach 24-25 maja 2023 odbywały się Dni Innowacji NOMATEN. Konferencja miała na celu dialog z przedstawicielami przemysłu i poznanie ich potrzeb dotyczących wspólnych projektów z sektorem naukowym. Podczas wydarzenia odbywały panele i prelekcje inspirujące współpracę badawczo-rozwojową, a także bloki związane z badaniami materiałowymi w szerokich zastosowaniach (m.in. przemyśle chemicznym, energetycznym, motoryzacyjnym czy metalurgicznym) oraz innymi obszarami ekspertyzy: m.in. radiografią przemysłową i technikami jądrowymi do zastosowań w inżynierii. ----

Najdokładniejszy obraz przepływów turbulentnych w sercu reaktora jądrowego

Reakcje jądrowe rozgrzewają pręty paliwowe w rdzeniach reaktorów. Odbiór tak powstającego ciepła ma krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy samych reaktorów oraz wydajności turbin parowych generujących prąd. Złożone zjawiska fizyczne, zachodzące podczas przepływów chłodziwa między prętami paliwowymi, będzie można teraz przewidywać szybciej i dokładniej dzięki wyjątkowym symulacjom komputerowym zrealizowanym w NCBJ. ----

NCBJ siódme wśród polskich... uniwersytetów

NCBJ. Na horyzoncie panorama Warszawy.
To nie pomyłka! NCBJ plasuje się w czołówce 4% spośród 20 531 uniwersytetów na całym świecie według edycji z 2023 r. opartej na wynikach listy Global 2000 sporządzonej przez Center for World University Rankings. W Polsce jesteśmy na siódmym miejscu. Choć nie kształcimy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, naszą pozycję zawdzięczamy jakości prowadzonych badań naukowych. ----

Neutrony z reaktora MARIA posłużą do badań materiałowych i badań nad terapią leczenia nowotworów na nowym stanowisku

Wizualizacja stanowiska do napromieniań przy kanale poziomym H2 w reaktorze MARIA
Znajdujące się w reaktorze MARIA kanały poziome służą do wyprowadzania wiązki neutronów poza rdzeń, celem wykorzystania jej do badań. W ramach nowego projektu przygotowywane jest stanowisko do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinach inżynierii biomedycznej, materiałowej, nauk fizycznych i innych. ----

Wizyta Ambasadora Francji

W dniu 10 maja 2023 r. Świerk odwiedził pan Frédéric Billet, ambasador Republiki Francuskiej w Polsce. Gościowi towarzyszyli m.in. pan François Gauché, wiceprezes CERCA - producenta paliwa jądrowego działającego w ramach przedsiębiorstwa Framatome oraz pan Thierry Deschaux, Dyrektor generalny, EDF - Przedstawicielstwo w Polsce. Współgospodarzem wizyty było Ministerstwo Klimatu i Środowiska reprezentowane przez pana Pawła Pytlarczyka, dyrektora Departamentu Energii Jądrowej. ----

Naukowcy przewidują generowanie mocy przez turbiny wiatrowe wykorzystując metody uczenia maszynowego

Farma wiatrowa umiejscowiona na szczycie wzgórza. Źródło: https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=270398&picture=wind-turbines
Rosnący udział OZE, takich jak turbiny wiatrowe, w miksie energetycznym oraz ich zależność od warunków pogodowych sprawiają, że konieczne staje się precyzyjne przewidywanie generowanej przez nie mocy w znacznym horyzoncie czasowym. Wyniki badań nad wykorzystaniem w tym celu metod uczenia maszynowego zostały ostatnio przedstawione w pracy opublikowanej przez naukowców Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych NCBJ i Politechniki Śląskiej. ----

Ogłoszono wyniki XVIII edycji konkursu Fizyczne Ścieżki!

Stanowisko pokazu "Generator Marxa czyli wytwarzanie sztucznych błyskawic"
Podczas dwudniowego finału tegorocznej edycji konkursu Fizyczne Ścieżki, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, laureaci po raz kolejny zaprezentowali swoje dokonania w kategoriach: Pokaz Zjawiska Fizycznego, Praca Naukowa i Esej. Po elektryzujących pokazach oraz burzliwych obradach Jury, ogłoszono wyniki XVIII edycji Konkursu. ----

Ambasador Japonii odwiedził Świerk

Delegacja japońska zwiedza reaktor badawczy MARIA
Jego ekscelencja pan Akio MIYAJIMA, ambasador Japonii, odwiedził 6 kwietnia 2023 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Gość spotkał się z dyrektorem NCBJ, prof. Krzysztofem Kurkiem i zwiedził badawczy reaktor jądrowy MARIA. ----

Strony