Weak interactions studied in multi-electron atomic ions

Year: 
2012
Author: 
Siegień-Iwaniuk Katarzyna
Author Katarzyna Siegień-Iwaniuk
Title in Polish Badanie oddziaływań słabych w kilku-elektronowych jonach atomowych
Title in English Weak interactions studied in multi-electron atomic ions
Year 2012
Tutor Associate Professor Zygmunt Patyk