Ionization Cluster Size Distributions Created by Low Energy Electrons and Alpha Particles in Nanometric Track Segment in Gases

Year: 
2011
Author: 
Bantsar Aliaksandr
Author Aliaksandr Bantsar 
Polish title Rozkłady klastrów jonizacyjnych tworzonych przez nisko-energetyczne elektrony i cząstki alfa na nanometrowym odcinku toru w gazach
English title Ionization Cluster Size Distributions Created by Low Energy Electrons and Alpha Particles in Nanometric Track Segment in Gases
Year 2011
Tutor M. Jaskóła