Warsztaty dla szkół

Workshop for schools

Dział Edukacji i Szkoleń organizuje warsztaty z wykorzystaniem liczników promieniowania jonizującego. Oferta kierowana jest do klas szkół ponadpodstawowych. Zajęcia trwają 3 godziny i dostępne są dla grup składających się maksymalnie z 15 uczniów. Uczestnicy poznają budowę i zasady działania różnych rodzajów detektorów. W szczególności dowiadują się, jak działają detektor scyntylacyjny i detektor Geigera-Müllera. Przyswajaniu tych informacji sprzyja atrakcyjna forma zajęć – poza częścią wykładową na uczestników czeka szereg rozmaitych samodzielnych ćwiczeń z użyciem liczników promieniowania.

Informacje dotyczące sposobu zorganizowania wycieczki dostępne są tutaj.