VUV spectroscopic studies of impurities in JET plasma

Year: 
2012
Published on: 
Tue, 2017-01-31
Author: 
Czarnecka Agata
Author Agata Czarnecka
Title in Polish Badanie zanieczyszczeń plazmy termojądrowej w tokamaku JET z zastosowaniem nowej techniki spektroskopowej z zakresu VUV
Title in English VUV spectroscopic studies of impurities in JET plasma
Year 2012
Tutor Professor Jerzy Wołowski