Applications of ion channeling to the crystal deformation analysis

Year: 
2017
Published on: 
Tue, 2017-03-14
Author: 
Jóźwik Przemysław
Author Przemysław Jóźwik
Title in Polish Zastosowanie kanałowania jonów w analizie deformacji w kryształach
Title in English Applications of ion channeling to the crystal deformation analysis
Year 2017
Tutor Professor Andrzej Turos